24/8 2023 – Status etter flommen, Hans

Vannet har nå sunket så vidt under gulvnivå i naustet. Det betyr at det profesjonelle skadehåndteringsselskapet, Reco, kan komme i gang vask og rengjøring.
Da det er fare for smitte fra bakterier fra etterlatt slam fra kloakkvann og ettersom vi trenger en skaderapport fra Reco, er aktivitet fra naustet stadigvekk innstilt.
Styrets første prioritet er å gjenoppta klubbens aktiviteter fra naustet. Vi vil derfor sørge for å få en faglig vurdering av hva som trengs for at vi kan ta naustet i bruk igjen.
Anleggsutvalget og flere medlemmer med særlig kompetanse har allerede gjort en stor innsats og vil fortsette å koordinere prosessen videre.
Midt i alle disse skadene gleder det meg å se, at vi har så mange medlemmer, som stiller opp når det trengs. Jeg føler meg derfor trygg på, at mange vil stille opp når det kalles inn til dugnad neste gang!

Anders Klougart Jevnesveen
Styreleder

Inga skildring tilgjengeleg for biletet.
Bildet er lånt av Peter Obel

Elektronisk rologg

Alle turer ut fra naustet må registreres i ro logg. Alle medlemmer i LRKK er registrert i Min idrett-databasen. Denne danner grunnlag for registrert i ro-loggen. Det vil si at alle som er registrert i Min idrett-databasen kan bruke elektronisk ro-logg på PC-i naustet.

Hvis noen ikke er registrert i ro-loggen, men som mener de bør være det, send en mail til: webansvarlig@lrkk.no

ID-nummer i Min idrett (https://minidrett.nif.no/) brukes som brukernavn hvis en vil bruke rokort-appen for iphone. Dette nummeret brukes også som innlogging på mobil-utgave av rokort på android.

God Tur!