PÅMELDING KURS HAV/FLATTVANN 2024 ER UTE!

Det er kurs for både helt ferske padlere (Del 1 + 2) og for litt erfarne padlere (Del 3 + 4). Alle 4 deler gir et komplett NPF Grunnkurs-Hav.Om du har del 1+2 fra før kan du melde deg direkte på del 3+4!NB! Kursene fylles som regel fort, og det går rykter om at det er moro å være på kurs i LRKK 😉

HUSK:

Ønsker du å låne klubbens utstyr til padling på andre farvann, må du minimum ha et komplett Grunnkurs-Hav 16t. (Del 1+2+3+4). Dette gjelder også om du ønsker å være med på noen av klubbens turer i sommer.

MELD DEG PÅ HER:

LILLEHAMMER RO & KAJAKK KLUBB – Påmelding til kurs 2024 (google.com)

Innkalling til årsmøte

Til alle medlemmer i Lillehammer Ro- og Kajakklubb             

Innkalling til årsmøte i Lillehammer Ro- og Kajakklubb
Tid: Torsdag 14. mars 2024 kl 18.30
Sted: Lillehammer Videregående skole avd. sør

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på e-post til styret@lrkk.no innen onsdag 28. februar 2024.
Fullstendig saksliste sendes alle medlemmer på e-post senest en uke før årsmøtet. Øvrige sakspapirer vil samtidig bli lagt ut på lrkk.no

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben  i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Varsel om medlemsmøte:
I etterkant av det formelle årsmøtet ønsker vi velkommen til et hyggelig medlemsmøte hvor utvalgene presenterer sine planer for kommende sesong.
Det legges også til rette for idémyldring og engasjement mot rundt utvikling av anlegget på Vingnes.

Enkel servering

Padle- og rohilsen fra Styret