Innkalling til årsmøte i Lillehammer Ro – og Kajakklubb

Tid :    22. februar 2018 kl 1900 – 2100
Sted : Klubbens lokaler på Vingnes (Naustet)

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes LRKK styret innen 7. Februar 2018. Sakene skal sendes på e-post til styret@lrkk.no.

Fullstendig saksliste vil bli sendt ut til alle medlemmer senest en uke før årsmøtet. Øvrige sakspapirer blir lagt ut på klubbens hjemmeside lrkk.no (med henvisning) senest en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben  i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Velkommen til årsmøtet !

Med vennlig hilsen
Styret

Kort status fra styreleder (11.01.2018)

Hei kjære klubbkollegaer,

Selv om vi allerede er et godt stykke ut i januar vil jeg ønske dere alle sammen et Godt Nytt År. Alle har vel «pakket ut» det nye året og hverdagsrutinene er på plass igjen.

På denne måten vil jeg fremover prøve å informere dere litt om hva som rører seg i klubbstyret for tiden. Noen personlige betraktninger kommer også helt sikker til å dukke opp.. av og til ! Jeg er ikke kjent for det.. men en personlig touch kan av og til være nyttig.
Ingen erstatning for LRKK.no men en effektiv kanal jeg velger å bruke.

Takk for et godt medlemsmøte den 14 desember. Dette skal vi fortsette med. Hovedtemaet var klubbhåndboka. Det er god oppsluttning og iver rundt dette arbeidet. Denne «grunnboka» utvikles stadig og jeg føler den er helt nødvendig for å sikre en effektiv og god drift av klubben fremover. Mye godt arbeide er gjort tidligere så nå er vi definitivt på oppløpssiden. Noen andre av de betraktningene og tankene vi fremmet vil vi gjenta på årsmøtet. Takk for gode innspill. Arbeidet med klubbhåndboka forsetter.

Den 22. februar gjennomføres klubbens årsmøte. Dette er naturlig nok styrets hovedfokus nå ila januar og februar. En god arbeidsplan er lagt.. og mye skal på plass. Før møtet vil det tilflyte dere en god del informasjon. Tyngre vedlegg og dokumenter blir lagt ut på klubbens nettside. Arbeidet med forberedelsene er godt igang hos mange og styret ser frem til å møte så mange som mulig. Det er en fin klubb med masse godt i og rundt seg. Så sett av denne kvelden, bidra til å utvikle og forme klubben.

Styret hadde sitt første styremøte den 4 Januar. Fremdriftsplan mot årsmøtet var hovedtema. Protokoll fra dette ligger på vår nettside. Neste styremøte blir 25. januar.

Eller ser jeg at «elveligaen» er i full sving igjen i bassenget på Jorekstad. Dette er jammen fin grunntrening for alle padlere og roere !

Håper dette bidar til å holde dere litt oppdatert på hva som skjer i styret !

Vi sees..

Mvh
Arve Senderud

 

Agenda for medlemsmøte 14. desember

Hei kjære klubbkollegaer.

Som tidligere annonsert inviterer styret i LRKK til medlemsmøte den 14. des 2017 kl 1800 – 2000 i Naustet.

Styret ønsker å komme i gang med korte og litt hyppigere medlemsmøter. Hensikten er å dele informasjon og få tettere kontakt med klubbens medlemmer. Medlemsmøter er viktige for å ivareta og utvikle klubben.

Klubbhåndboka blir hovedtema på møtet. Den vil bli en ”grunnbok” for drift og utvikling av klubben og styret trenger medlemmenes syn og vurderinger i det videre arbeidet. Et foreløpig utkast til gjennomsyn før møtet ligger vedlagt.

Selv om vi setter av mest tid til Klubbhåndboka denne gangen nytter vi også litt av tiden til andre saker. Link til foreløpig utkast: Klubbhandbok-lrkk-2017-des

Håper så mange som mulig kommer.

Agenda
Sak 1. Innledning Styreleder
Sak 2. Klubbhåndboka Styret
Sak 3. Digital rologg Web master
Sak 4. Status utstyr Utstyrsutvalget
Sak 5. Eventuelt Alle
Vel møtt !

Mvh

Arve Senderud
Styreleder

Medlemsmøte torsdag 14. desember !

Medlemsmøte i klubben torsdag 14.12.2017, kl. 18.00 i naustet på Vingnes.

Tema blir: LRKK sin klubbhåndbok, i tillegg til relevante saker som for eksempel nytt utstyr og digital rologg.

Utkastet til LRKK sin klubbhåndbok blir sendt på høring til medlemmene 01.12.2017.

Vel møtt !

Sikkerhetskveld/utsjekking for våttkort. Onsdag 20/9 kl 17.30.

Oppmøte på badedammen i Follebu. Vi går igjennom grunnleggende bruk av kasteline, svømming i elv og litt om gruppedynamikk. Dette er en fin oppfriskning på sikkerhet og vil være siste del for de som har padlet mye men mangler våttkort grunnkurs elv. Nytt kort med oblat kan kjøpes for kr 150.- Har du plastikken fra havkurs så får du oblatet gratis. Ta med padleutstyr, kasteline og eventuelt annet sikkerhetsutstyr hvis du har.

Kontaktperson og ansvarlig instruktører er Frode Nordvik Flaa og Jens Kåre Holen.