Skade på Naust taket 🙁

Hei igjen kjære klubbkollegaer,
Nå har jeg dessverre ikke noe godt budskap til dere.
Idag – 9. april – ble det oppdaget at taket og pipa på Naustet har blitt skadet og ødelagt.
Dette må ha skjedd en av de siste dagene. Høyst sannsynlig har den sigende snømengden revet løs snøfangeren på oversiden av pipa (mellom pipa og mønet) og dermed forårsaket et for kraftig press på feieplattformen og pipa. Pipa er bøyd og ødelagt. Flere av takplatene som pipeløpet går igjennom er også ødelagt. Det hele forårsaket kort og godt ett stort og noen mindre hull i taket. Noe smeltevann og regn har dermed dryppet inn i oppholdsrommet.
Anlegg og utstyrsutvalget ble varslet og vi har idag fjernet den ødelagte pipa. En presenning er lagt over og dekker hullene i taket. Det er tørket opp og det hele står nå til tørk. Så snart vi får tak i nye takplater vil de bli lagt på plass. I påvente må vi leve med en «quick fix». Vedovnen og pipa er demontert. Vi må lage en bedre konstruksjon og løsning for en vedovn.
Skaden er meldt Gjensidige forsikring og eget skadenr er allerede tildelt klubben. Regner med befaring og taksering fra forsikringsselskapet ila denne uka.
Vi har møtt større utfordringer en dette …men trist og leit er det jo. Godt at det ble oppdaget såpass tidlig og at det ble reagert så raskt fra Anlegg og utstyrsutvalget .. mange takk til Peter Obel.
Naustet er fullt ut operativt.
Mvh
Arve Senderud
Styreleder

Påmelding til kurs

Da er det klart for påmelding til vårens kursprogram.
Nytt i år er at vi i tillegg til kurs tirsdag og torsdag, har noen uker med kurs på mandag og onsdag (kursene er over to dager, og med en hviledag i mellom).
Noen kurs vil nok bli fulltegnet, og først på påmelding er sikret plass.
Vi oppfordrer nye og gamle kursdeltagere til også å ta GrunnkursHav del 3-4. Fortløpende, eller etter en stund.

Klikk her for påmelding 

Mvh
Kursutvalget

Kort info fra styreleder.
Hei alle sammen :-)
Jeg har fått en henvendelse fra Gausdal ungdomsskole i forbindelse med at de ønsker å drive litt fritidsaktiviteter i Vignesvika den 9. april .. litt skøyting, is-pilking etc. I fall dårlig vær og kaldt lurte de på muligheten for eventuelt å kunne gå inn og varme seg litt.
Jeg synes det er både riktig og viktig at klubben fremstår som positive når noen henvender seg til oss. Jeg har av den grunn sagt ja til at de ved behov kan nytte klubbens varme oppholdsrom. Jeg vil selv være tilstede hele tiden. Låse opp, stenge og passe på anlegg og utstyr til klubben. Kanskje også svare på spørsmål og interesser om roing og padling i klubben.
Så dersom dere observerer aktivitet i området rundt naustet den 9. april kl 0900- 1300 vet dere hva det er
«Vakthold» er etablert.
God helg !

Mvh
Arve Senderud
Styreleder

Forsommerkurs for hav/flattvann

Vi vil i år igjen arrangere mange kurs. Intro/sikkerhetskurs(del 1-2), Grunnkurs hav (del 3-4) og Førstehjelp og sikkerhetskurs.

Kursene vil arrangeres stort sett hver uke fra slutten av mai og ut juni. Detaljert terminliste med datoer og påmelding kommer mandag 9.april.

Kursene har nedre aldersgrense på de som i år fyller 16 år. (Født i 2002)
Per idag har vi ikke tilbud til de yngre enn dette. Skulle dette forandre seg blir det informert om på Facebook-/ og hjemmesiden. Ta gjerne kontakt om noen kan være behjelpelig med å arrangere. For aktuelle er oppfordringen at foreldre er med på kurs, ber om hjelp og tips, for selv å ta med sine barn i kajakk på en trygg måte.

Ved spørsmål er det bare å ta kontakt:

Kurs@lrkk.no
Eventuelt ringe
Mvh
Pål Eirik Alrek
Leder i kursutvalget
959 26 221

Liten status

Hei igjen kjære klubbkollegaer,

Påsken er rett rundt hjørnet, det drypper fra taket og råkene i elvene blir stadig større. Nå går vi jammen en fin tid i møte !

Tenkte jeg ville gi dere en liten oppdatering fra oss i styret nå før vi alle tar langhelg.

Som jeg nevnte sist synes jeg det var et både trivelig og nyttig Årsmøte i klubben den 22. februar. Nå ligger protokollen ute på klubbens nettside og det burde være nyttig for alle og enhver å ta en titt på den. Flere gode besluttninger ble fattet. Litt mere utfyllende informasjon om noen av dem håper jeg kan være til nytte.

Aller først en stor takk til alle dere som har sagt ja til å påta seg nye verv i klubben. Likeså til de av dere som tok gjenvalg og fortsetter i viktige funksjoner.. mange takk !

Årsmøtet vedtok å etablere et nytt utvalg.. Hav/flattvann. Hanne Jarmann Larsen har tatt på seg ledertrøya for å få utvalget igang. Hilde Rindal har også sagt seg villig til å bli med. Kjempebra Hanne og Hilde …spot on 😊. Med dette allerede på plass håper jeg vi kan få igang et aktivitetsmiljø også innenfor dette omerådet. Når man er ferdig kurset kan medlemmene ta del i et miljø og forsette å videreutvikle sine padleferdigheter. Timer i kajakk og båt sammen med gode kollegaer er viktig både for sikkerheten og for ferdighetene. Men kjære klubbkollegaer … ikke la Hanne og Hilde bli alene om å dra dette lasset !

Arbeidet med klubbhåndboka vedtok Årsmøtet å fortsette med. Den 15. mai settes den «til prøve» i klubben. Det vil gi oss muligheten gjennom sesongen til å både teste og videreutvikle boka slik at den blir et nyttig verktøy dokument for klubben. Etterhvert vil vi også harmonisere denne med klubbens nettside.

Peter Obel fremmet flere gode forslag vedrørende klubbens ungdomssatsing. Gratis medlemskap for 19 år og yngre ble vedtatt. Forslaget om flere tiltak vil bli vurdert nøyere fremover.

En siste ting jeg vil nevne fra selve Årsmøtet er vedtaket om å avsette kr 50 000,- til aktiviteter i klubben. Nærmere om søknad om slike midler finner dere i klubbhåndboka kapittel 7.

Styret hadde en oppsummering av årsmøtet den 15. mars. Fristen for innbetaling av kontingenten var den 16. … så det kan hende det dukker opp en purring fra kassereren etterhvert 🙂. Neste styremøte vil bli den 12. april. På dette møtet vil vi kombinere styremøte og møte med utvalgslederne. Det er viktig og det er helt nødvendig å ha en tett og god kommunikasjon med utvalglederne. Felles situasjonsforståelse og oppfattning er en forutsettning for et godt resultat.

Styret planlegger også et medlemsmøte med en derpåfølgende «Season kick off» i slutten av mai .. den 31. Agenda og program for denne kvelden kommer seinere.

Med risiko for å bli for omfattende og detaljert tror jeg dette for holde for denne gangen.

Riktig god påske alle sammen !

Mvh
Arve Senderud
Styreleder