Adgang til klubbens lokaler

Klubbens lokaler, Naustet, ligger ved båthavna i Vingnes. Adresse Strandgata 25.

Alle inngangsdørene til Naustet er i utgangspunktet låst. De låses opp med en 4-sifret kode til kodelås. Koden endres 1-2 ganger i året. Koden formidles til medlemmene via e-post og/eller SMS. Kunnskap om nøkkelkode ansees som personlig og det er bare medlemmer av LRKK som har rett til å bruke nøkkelkoden. 

Nøkkelkoden gir deg adgang til å komme og gå som du vil, men din bruk av klubbens båter avhenger av godkjenning fra det utvalg i klubben som administrerer den gren du vil være aktiv i. Det vil typisk være et minimumskrav om våtkort eller grunnkurs som inkluderer en innføring i ‘skikk og bruk’ i LRKK. 
Du er ansvarlig for å påse at klubbens lokaler alltid er låst når du forlater stedet. 
 
Vilkår for å få utdelt nøkkelkode 
– Har fylt 16 år.  
– Har betalt siste års medlemskontingent 
– Er inneforstått med LRKK sine regler om bruk og behandling av båtene 
– Følger de til enhver tid gjeldende sikkerhetsregler.