Aktiviteter

Under denne fanen finner du primært informasjon om aktiviteter i klubbregi.
Med aktiviteter i klubbregi menes aktivitet som er planlagt via klubbens utvalg og lagt ut på klubbens nettsider eller klubbens Facebook-side med sted og tidspunkt. Klubbens aktivitetssider oppdateres før sesongstart og korrigeres fortløpende. Se http://lrkk.no/aktiviteter 
Facebook benyttes primært som kanal for å minne om kommende aktiviteter.  Her skal det tydelig fremkomme i kommunikasjonen at det informeres om en aktivitet i klubbregi. 

NB! Når klubbens Facebook-side benyttes til å avtale aktiviteter mellom medlemmer, er dette regnet som private aktiviteter og IKKE aktiviteter i klubbregi. Ansvaret ligger dermed på hver enkelt deltaker. 

Om det ikke er spesielt nevnt, må man ikke å være medlem for å delta på aktiviteter i klubbregi og man kan benytte privat utstyr. Som deltager plikter man å følge klubbens retningslinjer selv om man ikke er medlem og deltar med privat utstyr.  

Om du er nysgjerrig på hva klubben er og hva klubben har å tilby, er onsdagskvelder et godt tidspunkt for å treffe folk i og ved klubbens lokaler på Vingnes. Velkommen!