Kurs

Påmelding til kurs gjøres her: Kurspåmelding kajakk.

Nå er det klart for påmelding til kursene som holdes frem til ferien.
Flere kurs settes opp etter ferien, disse legges ut innen 1. juni.

Lillehammer ro- og kajakklubb tilbyr flere ulike kurs, som du ser av oversikten nedenfor. Å melde seg på kurs gjennom LRKK betinger at en allerede er medlem i klubben eller melder seg inn i klubben før kursstart. For oversikt over hvilke kurs som tilbys til enhver tid, se aktivitetskalenderen.

Intro/sikkerhetskurs hav/flattvann
Grunnkurs hav/flattvann
Grunnkurs elvekajakkpadling
Intro UNG

Intro/sikkerhetskurs hav/flattvann:

Går over to kurskvelder og gir ”våttkort-intro”.

Hovedmål: Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. Kurset skal motivere for videre opplæring i padling.

Innhold:

 • Løfte, bære og sjøsette kajakk
 • Padle forover 100 meter
 • Stoppe
 • Rotere kajakken 360°. Begge veier
 • Bakoverpadling
 • Padle i en 8-talls figur
 • Padle tilbake til land og gå i land
 • Gå rundt og komme seg tilfredsstillende ut av kajakken i vannet
 • Gjennomgang av klubbens regler og aktiviteter

Rettigheter i klubben: Etter endt kurs kan deltager benytte klubbens kajakker til padling lokalt. Kan kun benytte kajakker merket grønn.

Grunnkurs hav/flattvann:

Bygger på introkurset og går over to kurskvelder. Gir oblat «nybegynnerkurs»
i NPF-systemet.

Hovedmål: Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. I tillegg er deltakeren kjent med enkle sikkerhetsrutiner og øvelser, samt hvordan effektivt manøvrere kajakken.

Innhold:

 • Effektive framdriftstak (200m)
 • Bakoverpadling og stopp
 • Sideveis forflytning av kajakken
 • Støttetak
 • Styretak (bak)
 • Sving (sveipetak og styretak)
 • Ilandstigning
 • Sikring av kajakk etter ilandstigning
 • Kameratredning
 • Litt om generell sikkerhet
 • Gjennomgang av klubbens regler og aktiviteter.

Rettigheter i klubben: Etter endt kurs kan deltager benytte klubbens kajakker til padling lokalt rundt klubben. Dra på enklere turer i innland og langs kysten. Kan kun benytte kajakker merket grønn og blå. Etter en sesong med minst xxxxxx antall bokførte turer, kan gule og røde kajakker benyttes.

Grunnkurs elvekajakkpadling:

Hovedmål: Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. I tillegg er deltakeren kjent med enkle sikkerhetsrutiner og øvelser, samt hvordan effektivt manøvrere kajakken.

Innhold:

Kunnskap om utstyret:

 • kajakken. Fotstøtte, knestøtte, ryggstøtte.
 • spruttrekket. Hva og hvorfor.
 • åra. Grep og vridning.
 • flytevest. Påkrevet. Det må opplyses om bruken og de forskjellige typene
  som finnes.
 • hjelm. Påkrevet. Det må opplyses om bruken og de forskjellige typene som
  finnes.
 • øvrig bekledning. Det må opplyses om bekledning i forhold til beskyttelse
  ved svømming i elv og i forhold til hypotermi.
 • line. Det må opplyses om hva man benytter line til og hvilke typer som
  finnes.

Padleteknikk:

 • sittestilling.
 • fremdriftstak.
 • sveipetak.
 • padle bakover.
 • lave støttetak.
 • kante båten, og beherske forskjellige tak med båten på kant.
 • inn og ut av bakevjer.
 • traversering.
 • endring av retning i elva.

Sikkerhet:

 • utgang av kantret kajakk.
 • kameratredning i elv.
 • praktisk bruk av line.
 • svømming i elv.
 • synfaring av elv før egen padling.
 • bruk av, og krav til personlig utstyr i forhold til sikkerhetsutsyr som skal
  finnes i gruppa.

Teori:

 • Elvelære. Teori om de forskjellige formasjoner man møter på elva.
 • Tegn og signaler.

Deltakerne skal ha kunnskap om:

 • Hvorfor og hvordan det organiseres i grupper.
 • Videre kurs og utdanning innenfor NPF.

Rettigheter i klubben: Etter endt kurs kan deltageren benytte klubbens elvekajakker med tilhørende utstyr.

Intro UNG:

Går over 3 timer og gir mulighet for å fortsette på faste treningskvelder.