Padleområder rundt Lillehammer

Nord og Sør-Mesna
Disse vannene er flottest om våren. De er dessverre begge regulert, og er lite hyggelige når de er nedtappet, men flotte når de er fulle. Fine startpunkter er ved Mesna saga i nord, og ved utløpet av Sørmesna. I Nord Mesna er området inn ved Avskåkan særlig vakkert. Planer om å bygge bro over dette sundet for å snauhugge den delen som ligger i Lillehammer håper vi blir skrinlagt. I Sør Mesna er særlig området fra helt sør og oppover langs østsiden spennende. Her ligger det flotte laguner utenpå hverandre med fine sandstrender.

Kroken
Dette er et nydelig parti i Mesnaelva mellom byen og NordMesna.

Lågendelta
Dette er det peneste padleområde i nordenden av Mjøsa. Her kan en på gunstig vannstand padle nesten opp til utløpet av Hunderfoss kraftverk. Om våren er det en del motstrøm i deltaet. Dette avtar utover sommeren, og stopper nesten opp om høsten. Det er en rekke øyer i Lågendeltaet, og det har et spennende fugleliv og planteliv. Vanntelefon for Lågen (Ved Losna vannmerke (ovenfor Hunderfossen) er : 61 27 65 47. Telefonen oppgir høyde i en profil, og en må ha omregningstabell for å få det uttrykt i m3

Mjøsa
Dette er Norges største innsjø, med 36 fiskekarter, hvorav Lågåsilda og Hunderørreten er mest kjent. Mjøsa er regulert ved Svanfoss (Ca 20 km sør for Minnesund) og tappes ned om vinteren. Sommer vannstand er ca 4,5m og vintervannstand er ca 2m etter Hamar vannmerke (Hvor 0 m er = 120,5 moh). Vanntelefon for Hamar er: 62 52 38 87, og denne opplyser om vannstand og luft temperatur. Mjøsa har «to sider»: E6 siden og NSB siden. Sagt med andre ord er strandlinjene rimelig raserte, og utsynet er heller kjedelig den første mila. Skibladner ankommer tre dager i uken i sommersesongen. Båten fyller 140 år i 1996. Isen legger seg ca 1. desember og går ca 10. mai.

Næra
Næra er et nydelig vann som ligger i Ringsaker kommune. Vannet er nesten ikke regulert!, og er utrolig lite «rasert» I hele vannet er det overraskende lite bebyggelse. Fint start punkt er Busmundrud, midtveis på nordsiden av Næra. Her er det opparbeidet et friluftsområde med parkeringsplass og kort vei til vannet. Et annet fint utsettingspunkt er ved Næroset, stedet hvor elven renner ned til Moelv. Næra er en padleperle. Det er kun bøndene på nordsiden som har rasert noe strandlinje. Etter år 2000 har reguleringen av Næra blitt gjenopptatt dessverre.

Espedalsvatn
Dette vannet ligger øverst i Gausdal på veien over til Skåbu og Vinstra. Det var her «tre i Norge ved to av dem» startet sin strabasiøse kanotur i forrige århundre (1880). De kom to måneder senere ned Sjoa, som de omtalte som en meget spennende elv, men som de ikke rakke å utforske. Vannet er heldigvis skjermet for veien. Det ligger litt hytter på nordsiden. Vassenden i sør er et greit utsettingspunkt. I Nordenden ligger Espedalen fjellstue. Her er det et kort elveparti som renner ut i Breisjøen, som er omtrent like lang som Espedalsvatnet. Nord for dette vannet ligger Olstappen og Slangen

Dokkvatn
Dette vannet ligger nord for ormtjernkampen nasjonalpark, som grenser ned til vannet. Fra Vestre Gausdal går det en grusvei over til Nord Etnedal. Midtveis inne på fjellet ligger Holsbru. Herfra tar det av en bomveg vestover som går «i respektabel avstand» fra Dokkvatn. Veien går opp til Liomseter. Etter ca 2 km kommer en til et fint utsettingspunkt. Vannet med omgivelsene er kjempeflotte, og området er nærmest fritt for hytter. I nordenden er det noen øyer. Dokkvatn renner ut i Dokkfløy, som er kraftig regulert. Jeg har aldri sett magasinet fullt, og vet derfor ikke om dette er pent!. Det kunne være en service fra NVE: Magasin-telefon, eller lagt ut på www: % fyllingsgrad i de tusen magasinene. Ideen er fremmet. Se godt etter i veikanten syd for bomvegen. Her ligger Frølings kilde med nydelig vann.

Synnfjorden
Dette vannet ligger på nordsiden av Synnfjell og ganske høyt over havet. Første gang jeg var på befaring en vår måtte jeg snu. da veien ikke var brøytet, og isen lå på vannet (Dato: slutten av mai). Neste gang var forholdene bedre. Fint utsettingspunkt er i utløpsosen i sydenden av vannet. Her er det kort bæring fram til vannet. Vannet er lite men flott. Særlig i nordenden er det noen nydelige deltaområder.,som er litt grunne til å begynne med, men hvor elven slynger seg oppover i meandre.

Fjorda
Fjorda er et padle-eldorado med bukter, sund og øyer. Vannet ligger et par timers kjøring fra Lillehammer vest for Randsfjorden i Gran kommune. Det er satt i stand leirplasser med utedoer flere steder. Noen muligheter for parkering og utsetting:
1. Storgrunnvika like ved der vegen fra nord kommer ned til vannet.
2. Vestland litt lenger sør. Der kan det leies kanoer ved «Vestland kanoutleie».