Årsmøte

Det var samlet nesten tre pololag (26) til klubbens årsmøte for gjennomgang av året 2016 og planer og satsinger for 2017. Peter ledet møte gjennom de faste punktene et årsmøte er. Under valg manglet kandidater til formannsvervet og det vil bli utlyst ekstraordinært årsmøte for å fremskaffe den siste kandidaten. Etter årsmøte var det medlemsmøte med interessante innlegg fra erfarne og nybegynnere sine anbefalninger og erfaringer.