Forfatterarkiv: admin

Kurs i regi av LRKK

Nå er det endelig klart for påmelding til kursene som er planlagt fremover.
Flere kurs vil settes opp etter hvert. Så det er bare å følge med på datoene som legges til på påmeldingslinken.

Vi må minne om at alle skal ha lest gjennom klubbens regler i forbindelse med Covid-19 pandemien som ligger her på hjemmesiden. 

Lillehammer ro- og kajakklubb tilbyr flere ulike kurs, som du ser av oversikten nedenfor. Å melde seg på kurs gjennom LRKK betinger at en allerede er medlem i klubben eller melder seg inn i klubben før kursstart. For oversikt over hvilke kurs som tilbys til enhver tid, se 

Påmeldingsside:

Påmelding til kurs her : Påmelding

Onsdagsløpene 2020 er i gang igjen !

Det ble arrangert onsdagsløp den 27. mai og 3. juni. Resultater ligger under en link på siden for onsdagspadling. Onsdagsløpene vil bli arrangert hver onsdag fram til ca. 1. juli, og starter opp igjen i starten av august ( Antatt 5. august).

Det var 10 deltakere som møtte fram 3. juni; god stemning til tross for en del vind og noe regn under løpet.

NIF har gjort vedtak om opphør av all idrettslig aktivitet

Hei kjære klubbkollegaer,

På vegne av styret informerer jeg med dette om NIF sitt vedtak om opphør av all idrettslig aktivitet. Klubben har liten aktivitet i denne delen av året men det er allikevel ytterst viktig å presisere NIF sitt vedtak og at også dette gjelder for LRKK. Klubben vil se an situasjonen fremover og hvilke konsekvenser dette får for vår aktivitet nå og utover sommeren. Styret vil informere om videre utvikling og konsekvenser for klubben etterhvert fremover.

Se også: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettsforbundet—all-idrettsaktivitet-avlyses-med-umiddelbar-virkning/

Mvh
Arve Senderud
Styreleder

Årets sommertur er planlagt !

Vi rykker stadig nærmere padlesesongen og det er på tide å tenke på årets SOMMERTUR!!!

Vi har i år leid Seilerhytta utenfor Tvedestrand – se link nedenfor. Turen går av stabelen i uke 32; 02.08 – 09.08 2020. Prisen pr. pers blir kr 200,- pr. døgn og man bestemmer selv lengden på oppholdet. I år som i fjor vil det bli leid båt til befraktning av bagasje og lignende.  Maks antall deltakere er 12 stk og det stilles krav om gjennomført grunnkurs hav.
Vi åpner for påmelding på årsmøtet, så møt opp!!! Ved stor pågang, forbeholder vi oss retten til å prioritere medlemmer som deltar aktivt i klubbens aktiviteter.

Etter at det ordinære årsmøtet er over, vil turen bli nærmere presentert sammen med andre turer og aktiviteter vi har planer om til sumaren.

https://ut.no/hytte/101293/seilerhytta-i-tvedestrand

Godt nyttår !

Informasjon fra Styreleder:

Hei kjære klubbkollegaer, Godt Nytt År !

Da er vi i gang med det nye. Dagene blir lengre og ventetiden til isen smelter på både elver og vann blir nå stadig kortere. Som styreleder føler jeg et behov for å dele litt informasjon med dere alle. Det hjelper oss forhåpentligvis til å føle litt mere tilhørighet og ikke minst til å forberede seg godt på en ny sesong.Først et kort og grovt tilbakeblikk på året som gikk.

Hovedinntrykket er at 2019 var et godt klubbår for LRKK. Alle utvalgene forberedte seg godt til sesongen og dermed fikk vi en vår, sommer og høstperiode hvor aktiviteter og tilbud i klubbregi fikk en god gjennomføring. Overgangen til kun en kode for å få adgang til våre lokaler har fungert godt. Innføring av klubbvertfunksjonen har vi mottatt en unison positiv tilbakemelding på. Ukentlige padle -og rotilbud til alle har vært godt organisert og gitt medlemmene et tilbud som er både sosialt og kompetansebyggende for alle og enhver. Kursporteføljen er solid og ble gjennomført på en svært god måte. Den ligger i bunnen for sikker og god deltagelse både i individuelle – og i klubbens aktiviteter. Flere turtilbud har vært tilrettelagt og ila perioden er det mange som har deltatt på klubbens mange aktiviteter. Både anlegg og utstyrsforvaltningen er glimrende ivaretatt. Uten den stopper det opp for oss alle. I tillegg går klubben godt økonomisk og antall medlemmer har økt også i år. Jeg registrer også en positiv tilbakemelding og nysgjerrighet både fra enkeltpersoner, miljøer og etater utenfor klubben. Alt dette synes jeg er bra og derfor sier jeg at 2019 har vært et godt klubbår.

Så et kort og grovt blikk på hva som møter oss de kommende månedene inn i det nye året. Klubbens årsmøte er fastsatt til tirsdag 3. mars. Styret har i den forbindelse en litt hektisk periode for å forberede dette på best mulig og riktig måte. Informasjon om årsmøtet vil bli sendt ut fortløpende til den enkelte og i tillegg lagt ut på klubbens hjemmeside. Norges Idrettsforbund (NIF) har nettopp sendt ut en ny lov norm for alle klubber tilhørende NIF. Denne skal implementeres i alle klubber og vår egen klubbs vedtekter må gjennomgås og se til at de er i samsvar med den nye lov normen. Jeg synes dette er veldig bra da det er en oppdatering av gammelt og tvinger oss selv til å se på de vedtektene vi har i klubben. Med andre ord en oppdatering. Styret vil ta lead på dette arbeidet. Det pågår også et veldig godt arbeide for å lage en ny logo for klubben. Resultatene av arbeidet vil bli presentert på årsmøtet.

Etter årsmøtet fortsetter arbeidet i klubben. Styret fortsetter sitt etterarbeide fra møtet og vil etterhvert sammen med utvalgene forberede klubben til en forhåpentligvis ny og god sesong. En vårdugnad og en oppstartsamlig seiler vel opp i løpet av mai og juni skulle jeg anta. Jeg synes det er viktig for klubben å ta vare på og utvikle det vi nå har etablert sålangt – til noe som er sikkert, effektivt og i samsvar med de forventninger klubbens medlemmer har. Dette gjelder innenfor alle områder av klubbens aktiviteter. Dette må imidlertid ikke stå i vegen for å utvikle klubben videre og imøtekomme nye ideer og tanker. Det viktigste er at vi er en god klubb for medlemmene. Det tror jeg vi er .. men helt sikkert kan en jo aldrig være. Derfor håper jeg at alle vil engasjere seg også i 2020 slik at vi får til en enda bedre klubb, hvor ting og tilbud er enda bedre tilrettelagt enn de var i 2019.

Jeg tror jeg har dekket det viktigste her nå og i frykt for å bli for lang og omstendig stopper jeg her. Håper at disse blikkene bakover i 2019 og fremover in i 2020 bidrar til at vi alle nå kan ha et felles situasjonsbilde på hvor klubben står ved inngangen til det nye året. Tusen hjertlig takk til alle og enhver for et godt 2019 år og velkommen inn i 2020.Dette synes jeg er morro !

Beste hilsener Arve Senderud Styreleder