Forfatterarkiv: Audun Gjevre

Bassengpadling på Jorekstad innstilles

Hei alle sammen.

Med bakgrunn i den negative Covid utviklingen i Norge og de føringer som nettopp er gitt  fra
Regjering og NIF, finner styret det viktig  å presisere  følgende for LRKK

“All organisert idrett og fritidsaktivitet for voksne innendørs avlyses”.

Styret har vært i kontakt med Jorekstad og de opplyser at det kun er tillatt med aktivitet for «barnehager og skoler”  innenfor samme kohort. Voksenaktivitet  tillates ikke.

Dette betyr at Bassengpadling innendørs på Jorekstad for oss dessverre  ikke kan gjennomføres.

Gjelder fom 15 des og fire uker fremover.

Med hilsen

Styret

Disp er gitt …

Hei igjen gode klubbkollegaer 😊
Klubben mottok i dag (7. mai) informasjon fra Statsforvalteren i Innlandet. Dispensasjon til ferdsel ihht kartet nedenfor er gitt med virkning fom 7. mai 2021. Kun ferdsel i blå soner er tillatt. Naustet og området rundt klubbhuset er ikke fullt ut klargjort for sesongen enda, da vårdugnaden foreløpig er planlagt til tor 27.mai. Men ..nå er det ihverfall mulighet for å ta sesongens første innledende turer på vannet.
God tur og god helg !
Hilsen
Styret

Foreløpig ikke gitt dispensasjon

Hei alle klubbkollegaer 😊
Foreløpig er det ikke gitt dispensasjon for ferdsel i Lågendeltaets vernede område.

Evt dispensasjon vurderes hvert år og er bla avhengig av vannstand, fugleliv, isforhold mm i området. Som dere ser av bildene er vannstanden svært lav og vi må nok belage oss på å vente noen dager til. Styret holder kontakt med Statsforvalteren og vil gi ut informasjon fortløpende. Ny oppdatering kan ventes på fredag.

Det begynner å røre seg litt i klubben etter vinteren. Elvepadlerne er allerede igang. Styret har møte med utvalgslederne torsdag 6.5 for bl a å «konsolidere stillingen» før sesongen starter. Vår dugnaden fastsettes på dette møtet og den blir jo et startpunkt for årets sesong utifra klubbhuset.

Mvh Styret 😊
Arve Senderud
Styreleder