Forfatterarkiv: Audun Gjevre

Innkalling til årsmøte i Lillehammer Ro – og Kajakklubb

Torsdag 7. mars 2019 kl 1830 – 2100

Årsmøtet avholdes i Naustet (klubbens lokaler på Vingnes)

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på e-post til styret@lrkk.no innen 21. februar 2019.

Fullstendig saksliste sendes alle medlemmer på e-post senest en uke før årsmøtet. Øvrige sakspapirer vil samtidig bli lagt ut på lrkk.no

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Velkommen til årsmøtet 😊

Med vennlig hilsen Styret

Hei kjære Klubbkollegaer,

Håper dere alle sammen har hatt en fin høytid og jeg benytter denne muligheten til å ønske alle LRKKere et riktig Godt Nytt År.

Nettopp nå føler jeg for å gi dere litt informasjon, hovedsakelig et kort tilbakeblikk men også litt informasjon om de kommende månedene.

En viktig men relativt rolig høst er tilbakelagt. Det er is på vannet og båtene ligger trygt i naustet. Det er alle fortjent med en pust i bakken etter en flott innsats og sommersesong. Styret og flere andre har hatt sine jevnlige oppgaver for å følge opp og ivareta viktige styre og administrative funksjoner for klubben.

Styrets 2. møte med samtlige utvalgsledere ble gjennomført i høst. Dette synes jeg er et særdeles viktig og godt møte, hvor vi sammen går igjennom det viktigste som skjer i klubben. Det gir oss definitivt en felles situasjonsforståelse. Som konklusjon vil jeg nevne at styret og utvalgslederne i all hovesak har samme oppfattning om at 2018 har vært et svært godt år for Lillehammer Ro -og Kajakklubb. Flere nye konstruktive og gode forslag fra utvalgslederene ble også fremmet og diskutert. Styret forsøker å ta tak i og få implementert aktivitetene etterhvert. Gode forslag som vi bestemt mener vil gi bedre rutiner og bidra til at medlemmene føler at de får mere igjen for sitt medlemskap. Noen forslag går ut på å effektivisere eksisterende rutiner. Andre går ut på å få flere til å hjelpe til for å holde klubbens aktiviterer oppe på et sikkert, trygt og godt nivå. En form for støtte og hjelp fra flere nå og da er kanskje mere beskrivende.

Mye positivt kan nevnes om klubbens aktiviteter i 2018. Jeg kan ikke nevne alt. Mandagspadlingen gav alle medlemmene et nytt flott og etterlengtet tilbud. Onsdagspadlingen har hatt god flyt og driv. Elvepadlermiljøet befester seg stadig og øker trygt i omfang. Kursutvalget leverte det ene solide kurset etter det andre. Utstyrutvalget holder både anlegg og utstyr i skikkelig god stand til glede for alle og enhver. Innsats og nedlagt arbeid for å få reparert pipe,tak og ovn var betydelig. Den digitale rokort registreringen er tatt veldig godt imot og vil gi klubben nyttig statistisk informasjon fremover. Stadig nye medlemmer kommer til og klubben teller nå så vidt over 400 medlemmer. Økonomien ser god ut også i år.

Styret planlegger med klubbens årsmøte den 7. mars. Det betyr at Januar og Februar blir hektiske for en del av oss mtp forberdelser. Nødvendig informasjon vil bli sendt ut til dere ihht tidsfristene. Sett av denne kvelden og bidra til å utvikle klubben til noe som er enda bedre.

Jeg håper dette jeg her nevner bidrar til at dere føler dere litt bedre oppdatert .. kanskje spesielt nå ifbm årsskiftet. Hovedbudskapet fra min side er ihverfall at 2018 har vært et godt år for Lillehammer Ro – og Kajakklubb.

Nå forberder vi oss til årsmøtet, vi håper på et moderat flomår og forberder oss så godt vi kan til en ny og fin padle -og ro sesong i 2019.

Mange takk til alle og enhver for kjempegod innsats og samtidig for et godt år i 2018 !

Med vennlig hilsen

Arve Senderud d
Styreleder

Pete’s foredrag om sikkerhet på elva

17. april ble det arrangert en aldeles ypperlig temakveld for elvepadlerne i Naustet. Det var stor  oppslutning og vi fikk innblikk i turer i Norge, Slovenia, New Zealand og British Columbia.
Dette takket være foredragsholderne Oddbjørn Flaa, Terje Meistad, Roger Kveen Volden og Simon Westgarth.

Avslutningsvis kjørte Pete Vickers et veldig nyttig og givende foredrag om sikkerhet. Presentasjonen finner du her.

Tusen takk Oddbjørn, for et meget godt initiativ :-)

Kanotur på Fjorda vest for Randsfjorden

DNT Lillehammer

FREDAG 15.- SØNDAG 17. JUNI

Denne tradisjonsrike padleturen er en naturopplevelse av de sjeldne. Fjorda er et padleeldorado med bukter, sund og øyer. Denne turen har, men noen få unntak, vært på programmet hver sommer i tre tiår. Turen passer for alle aldersgrupper. Ingen padleerfaring er nødvendig. Turlederen kan være behjelpelig med leie av kano.

Oppmøte: Håkons Hall kl 16.30 eller Vestland kanoutleie ved Fjorda kl 18.30

Utstyr: Hver deltaker sørger selv for telt, mat, overnattings- og kokeutstyr.

Vanskelighetsgrad: Enkel

Pris: om lag kr 600 for leie av kano, kr 100 for parkering. Dette betales av hver enkelt.

Påmelding: Innen mandag 11. juni kl. 20:00 til turleder

Turleder: Øyvind Nyfløt, tlf: 991 52 987,

Kontaktperson barnas turlag; Ingvill Helset

Mer info finnes på DNT sine nettsider :
https://lillehammer.dnt.no/aktiviteter/95280/853055/