Forfatterarkiv: Audun Gjevre

Pete’s foredrag om sikkerhet på elva

17. april ble det arrangert en aldeles ypperlig temakveld for elvepadlerne i Naustet. Det var stor  oppslutning og vi fikk innblikk i turer i Norge, Slovenia, New Zealand og British Columbia.
Dette takket være foredragsholderne Oddbjørn Flaa, Terje Meistad, Roger Kveen Volden og Simon Westgarth.

Avslutningsvis kjørte Pete Vickers et veldig nyttig og givende foredrag om sikkerhet. Presentasjonen finner du her.

Tusen takk Oddbjørn, for et meget godt initiativ :-)

Kanotur på Fjorda vest for Randsfjorden

DNT Lillehammer

FREDAG 15.- SØNDAG 17. JUNI

Denne tradisjonsrike padleturen er en naturopplevelse av de sjeldne. Fjorda er et padleeldorado med bukter, sund og øyer. Denne turen har, men noen få unntak, vært på programmet hver sommer i tre tiår. Turen passer for alle aldersgrupper. Ingen padleerfaring er nødvendig. Turlederen kan være behjelpelig med leie av kano.

Oppmøte: Håkons Hall kl 16.30 eller Vestland kanoutleie ved Fjorda kl 18.30

Utstyr: Hver deltaker sørger selv for telt, mat, overnattings- og kokeutstyr.

Vanskelighetsgrad: Enkel

Pris: om lag kr 600 for leie av kano, kr 100 for parkering. Dette betales av hver enkelt.

Påmelding: Innen mandag 11. juni kl. 20:00 til turleder

Turleder: Øyvind Nyfløt, tlf: 991 52 987,

Kontaktperson barnas turlag; Ingvill Helset

Mer info finnes på DNT sine nettsider :
https://lillehammer.dnt.no/aktiviteter/95280/853055/

Status fra styreleder 28.05

Hei igjen kjære klubbkollegaer !

Det er en liten stund siden sist jeg gav lyd fra meg så nå har jeg satt meg ned foran tastaturet

Mange av klubbens medlemmer er allerede godt igang med sine aktiviteter på vannet. Alle utvalg er også så vidt jeg kan se godt igang med sine favoritter.

Klubben kom seg trygt igjennom årets vårflom. Som styreleder var det betryggende å se hvordan erfarne og ansvarsfulle medlemmer fulgte opp og var klare til innsats. Flommen nådde toppen den 18. mai og da var det ca 10 cm igjen før vannet hadde begynt å sige inn i naustet.

Vårdugnaden ble gjennomført søndag 13. mai. Flott innsats fra ca 20 medlemmer gjorde sitt til at klubbens anlegg på Vingnesodden tidlig stod klart for sesongen. Noe opprydding etter flommen gjenstår men vi får vente til flomvannet slipper oss til. På vegne av oss alle i klubben takker jeg for velvillighet og flott innsats fra alle som deltok.

Styret mottok for et par dager siden forsikringsselskapets avgjørelse på skaden på pipa og taket på naustet. Vi får dekket hele skaden som ble taksert til kr 72 000,-. Mere om denne saken på medlemsmøtet den 31. mai

Styret har jevnlig gjennomført sine månedlige styremøter. Sakene har vært relativt rutinemessige og av administrativ art. Samordnet rapportering ble gjennomført for klubben innen fristens utløp. Et godt møte med utvalgslederne er også gjennomført. Hovedkonklusjonen er at vi er godt samkjørte. Neste styremøte gjennomføres 15. august.

Som tidligere annonsert blir det nytt medlemsmøte med derpåfølgende «season kick off» torsdag 31. mai. Vi starter kl 1900 med medlemsmøte og etter ca 1 times møte er grillen forhåpentligvis varm. Styret håper å se så mange som mulig av dere og få en hyggelig prat denne kvelden.

Agendapunktene på medlemsmøtet blir

– Innledning
– Info om digital rologg
– Info om skadesaken på pipe og tak i vinter
– Info om aktivitet den 11. august
– Info fra utvalgene
– Info om fremdrift på klubbhåndboka
– Eventulet

Værgudene er med oss ser det ut til og jeg håper på en fin sosial kveld i vannkanten

Legger ved noen bilder fra dugnaden ..

Vel møtt på torsdag kveld !

Mvh
Arve Senderud
Styreleder

Prøveperioden for digital tur-logging har startet

IDet er besluttet å prøve ut det nye systemet for digital turlogging parallelt med eksisterende papirbaserte logg.

Appen (rokort)
For å installere appen søker en etter appen rokort, og installerer denne.
NB! For øyeblikket er ikke appen tilgjengelig for Android mobiler, bruk derfor urlen www.rokort.dk/mobile. Sett inn Lrkk som klubb, og deretter din id i min idrett (www.minidrett.no) som brukernavn og rokort som passord.

PC i naustet

Velg ikonet for rokort, deretter velger du deg selv før du registrerer turen.

Trådløst nett
Trådløst nett finnes nå også i oppholdsrommet. Passord og nett står på undersiden av ruter.
Tusen takk til Trond for ypperlig jobb og tilrettelegging :-)

Forsommerkurs for hav/flattvann

Vi vil i år igjen arrangere mange kurs. Intro/sikkerhetskurs(del 1-2), Grunnkurs hav (del 3-4) og Førstehjelp og sikkerhetskurs.

Kursene vil arrangeres stort sett hver uke fra slutten av mai og ut juni. Detaljert terminliste med datoer og påmelding kommer mandag 9.april.

Kursene har nedre aldersgrense på de som i år fyller 16 år. (Født i 2002)
Per idag har vi ikke tilbud til de yngre enn dette. Skulle dette forandre seg blir det informert om på Facebook-/ og hjemmesiden. Ta gjerne kontakt om noen kan være behjelpelig med å arrangere. For aktuelle er oppfordringen at foreldre er med på kurs, ber om hjelp og tips, for selv å ta med sine barn i kajakk på en trygg måte.

Ved spørsmål er det bare å ta kontakt:

Kurs@lrkk.no
Eventuelt ringe
Mvh
Pål Eirik Alrek
Leder i kursutvalget
959 26 221