Forfatterarkiv: Audun Gjevre

Forsommerkurs for hav/flattvann

Vi vil i år igjen arrangere mange kurs. Intro/sikkerhetskurs(del 1-2), Grunnkurs hav (del 3-4) og Førstehjelp og sikkerhetskurs.

Kursene vil arrangeres stort sett hver uke fra slutten av mai og ut juni. Detaljert terminliste med datoer og påmelding kommer mandag 9.april.

Kursene har nedre aldersgrense på de som i år fyller 16 år. (Født i 2002)
Per idag har vi ikke tilbud til de yngre enn dette. Skulle dette forandre seg blir det informert om på Facebook-/ og hjemmesiden. Ta gjerne kontakt om noen kan være behjelpelig med å arrangere. For aktuelle er oppfordringen at foreldre er med på kurs, ber om hjelp og tips, for selv å ta med sine barn i kajakk på en trygg måte.

Ved spørsmål er det bare å ta kontakt:

Kurs@lrkk.no
Eventuelt ringe
Mvh
Pål Eirik Alrek
Leder i kursutvalget
959 26 221

Liten status

Hei igjen kjære klubbkollegaer,

Påsken er rett rundt hjørnet, det drypper fra taket og råkene i elvene blir stadig større. Nå går vi jammen en fin tid i møte !

Tenkte jeg ville gi dere en liten oppdatering fra oss i styret nå før vi alle tar langhelg.

Som jeg nevnte sist synes jeg det var et både trivelig og nyttig Årsmøte i klubben den 22. februar. Nå ligger protokollen ute på klubbens nettside og det burde være nyttig for alle og enhver å ta en titt på den. Flere gode besluttninger ble fattet. Litt mere utfyllende informasjon om noen av dem håper jeg kan være til nytte.

Aller først en stor takk til alle dere som har sagt ja til å påta seg nye verv i klubben. Likeså til de av dere som tok gjenvalg og fortsetter i viktige funksjoner.. mange takk !

Årsmøtet vedtok å etablere et nytt utvalg.. Hav/flattvann. Hanne Jarmann Larsen har tatt på seg ledertrøya for å få utvalget igang. Hilde Rindal har også sagt seg villig til å bli med. Kjempebra Hanne og Hilde …spot on ?. Med dette allerede på plass håper jeg vi kan få igang et aktivitetsmiljø også innenfor dette omerådet. Når man er ferdig kurset kan medlemmene ta del i et miljø og forsette å videreutvikle sine padleferdigheter. Timer i kajakk og båt sammen med gode kollegaer er viktig både for sikkerheten og for ferdighetene. Men kjære klubbkollegaer … ikke la Hanne og Hilde bli alene om å dra dette lasset !

Arbeidet med klubbhåndboka vedtok Årsmøtet å fortsette med. Den 15. mai settes den «til prøve» i klubben. Det vil gi oss muligheten gjennom sesongen til å både teste og videreutvikle boka slik at den blir et nyttig verktøy dokument for klubben. Etterhvert vil vi også harmonisere denne med klubbens nettside.

Peter Obel fremmet flere gode forslag vedrørende klubbens ungdomssatsing. Gratis medlemskap for 19 år og yngre ble vedtatt. Forslaget om flere tiltak vil bli vurdert nøyere fremover.

En siste ting jeg vil nevne fra selve Årsmøtet er vedtaket om å avsette kr 50 000,- til aktiviteter i klubben. Nærmere om søknad om slike midler finner dere i klubbhåndboka kapittel 7.

Styret hadde en oppsummering av årsmøtet den 15. mars. Fristen for innbetaling av kontingenten var den 16. … så det kan hende det dukker opp en purring fra kassereren etterhvert ?. Neste styremøte vil bli den 12. april. På dette møtet vil vi kombinere styremøte og møte med utvalgslederne. Det er viktig og det er helt nødvendig å ha en tett og god kommunikasjon med utvalglederne. Felles situasjonsforståelse og oppfattning er en forutsettning for et godt resultat.

Styret planlegger også et medlemsmøte med en derpåfølgende «Season kick off» i slutten av mai .. den 31. Agenda og program for denne kvelden kommer seinere.

Med risiko for å bli for omfattende og detaljert tror jeg dette for holde for denne gangen.

Riktig god påske alle sammen !

Mvh
Arve Senderud
Styreleder

God helg fra styreleder

Hei igjen kjære klubbkollegaer !

Håper alle sammen har kommet seg trygt ut av snømassene og at dere tar dere tid til å titte innom nettsidene til klubben nå og da. En liten oppdatering føler jeg for å gi dere nå før helgen setter inn.

Styrets arbeid i Januar og februar har vært forberedelser til årsmøtet. Det ble gjennomført som planlagt torsdag 22.2 i klubbens lokaler på Vignesodden. Jeg synes på alle måter dette var et både trivelig og nyttig årsmøte. Mange gode vedtak og diskusjoner fant sted. Heder og takk ble også utdelt. 19 personer deltok – så årsmøtet var definitivt beslutningsdyktig. Detaljene og beslutningene fra årsmøtet synes jeg det er mest riktig å vente med til det formelle referatet er signert. Noen formaliteter må vi jo holde oss til .. ! Jeg er ihverfall sikker på at dette årsmøtet tar klubben både «fremover og oppover» i de kommende månedene.

Neste styremøte er planlagt den 15 mars. Hovedtemaene her vil være oppsummering fra årsmøtet samt å fastlegge styrets møte -og arbeidsplaner for resten av året. Her ligger det inne både medlemsmøter, møter med utvalgsleder mm. Det er viktig at vi får mest mulig på plass til isen smelter og sesongen starter for fullt. For da skal vi jo padle og ro og ikke drive for mye administrasjon. Send gjerne inn saker eller ta kontakt med styret dersom dere har noe på hjertet.

Noen sitter kanskje å venter på årskontingenten … ta det med ro… den blir sendt ut til uka!

Mye snø har dalt nå på kort tid og jeg tenker av og til på dersom all denne snøen skulle smelte fort – hvordan går det da med Naustet vårt. Kan hende vi må være forberdt på en innsats . Det er så mange dyktige og erfarne medlemmer i denne klubben så det er vi helt sikkert i stand til å takle.

Riktig god helg alle sammen !

Arve Senderud
Styreleder

 

Status fra Arve (styreleder) 24.1.2018

Hei kjære klubbkollegaer,

Håper dere alle sammen har mottatt innkallingen til klubbens årsmøte den 22 februar.

Bortsett fra at det snør og snør – noe som gjør at jeg titt og ofte tenker på Nausttaket – registrerer jeg at det foregår mye godt arbeide i klubben. Det er tid for oppsummering og legging av nye planer.

Styremøte nr 2/2018 gjennomføres torsdag 25. januar. Hovedtemaet er oppfølging av fremdriftsplanen mot årsmøtet. Her kan dere se mere detaljert hva vi skal igjennom denne kvelden

Agenda
1. Innledning
2. Fremdriftsplan – er vi i rute og evt justeringer ?
3. Status årsberetning 2017
4. Status revidert regnskap 2017 og budsjett 2018
5. Status valgarbeide
6. Organisasjonsplan
7. Status klubbhåndboka
8. Økonomi
9. Innkomne saker til styret
10. Evt

Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker det.

Ellers vil jeg nevne at våre gode naboer i Vingnesvika (Båtforeningen) fyller 50 år dette året. De planlegger å bruke hele Vingnesvika den 11 august. Mere om dette på årsmøtet. Kanskje det er en fin dato og kveld for «8 – eren» kjære ro kollegaer 

Mvh
Arve Senderud
Styreleder