Forfatterarkiv: Hilde Rindal

Innkalling til årsmøte

Til alle medlemmer i Lillehammer Ro- og Kajakklubb             

Innkalling til årsmøte i Lillehammer Ro- og Kajakklubb
Tid: Torsdag 14. mars 2024 kl 18.30
Sted: Lillehammer Videregående skole avd. sør

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på e-post til styret@lrkk.no innen onsdag 28. februar 2024.
Fullstendig saksliste sendes alle medlemmer på e-post senest en uke før årsmøtet. Øvrige sakspapirer vil samtidig bli lagt ut på lrkk.no

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben  i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Varsel om medlemsmøte:
I etterkant av det formelle årsmøtet ønsker vi velkommen til et hyggelig medlemsmøte hvor utvalgene presenterer sine planer for kommende sesong.
Det legges også til rette for idémyldring og engasjement mot rundt utvikling av anlegget på Vingnes.

Enkel servering

Padle- og rohilsen fra Styret

24/8 2023 – Status etter flommen, Hans

Vannet har nå sunket så vidt under gulvnivå i naustet. Det betyr at det profesjonelle skadehåndteringsselskapet, Reco, kan komme i gang vask og rengjøring.
Da det er fare for smitte fra bakterier fra etterlatt slam fra kloakkvann og ettersom vi trenger en skaderapport fra Reco, er aktivitet fra naustet stadigvekk innstilt.
Styrets første prioritet er å gjenoppta klubbens aktiviteter fra naustet. Vi vil derfor sørge for å få en faglig vurdering av hva som trengs for at vi kan ta naustet i bruk igjen.
Anleggsutvalget og flere medlemmer med særlig kompetanse har allerede gjort en stor innsats og vil fortsette å koordinere prosessen videre.
Midt i alle disse skadene gleder det meg å se, at vi har så mange medlemmer, som stiller opp når det trengs. Jeg føler meg derfor trygg på, at mange vil stille opp når det kalles inn til dugnad neste gang!

Anders Klougart Jevnesveen
Styreleder

Inga skildring tilgjengeleg for biletet.
Bildet er lånt av Peter Obel