Forfatterarkiv: Trond Holmestad

Høst i ro og kajakk-klubben; litt info.

Bildet er tatt nordover øst for Storvollen 07,10.2018. Dobbelt opp med høstfarger. 

Det er fortsatt fint å padle; en må bare kle seg etter forholdene. 5 grader i vannet ved brygga på Vingnes i dag. Flotte farger og stille vann.

Vi arrangerer to onsdagsløp til; 10. oktober og 17. oktober. Løpene starter kl. 18.00 på Vingnes. Utnytt sjansen til å bli med på de siste løpene; etter det kan ski-sesongen ta over… 

Ro/padle-loggen viser nesten 12 000 tilbakelagte km denne sesongen. Dette er veldig bra. Været har nok bidratt til at det har vært mye aktivitet ved Vingnes i sommer. Utnytt sjansen til å få padlet noen høst-turer til før kulda tar over !

Informasjon fra Styreleder september 2018

Hei kjære klubbkollegaer,

Nå er det på tide med litt informasjon fra meg igjen.

Vi passerer snart midten av september og aktivitetssesongen i klubben må forventes å gå noe ned fremover nå. Men for all del, høsten er en fin tid på vannet så det er ingen grunn til å legge årene på hylla enda. Tenkte jeg ville samle noen inntrykk og dele litt informasjon med dere alle. Snart starter neste periode på klubbens årssyklus.
Høst og vinter er tid for oppsummering, konsolidering, justeringer ..osv for å være klar til neste sesong.

Mitt inntrykk er at det har vært en glimrende sesong for LRKK. Høyt og godt aktivitetsnivå i alle utvalg. Ingen ulykker og medlemmene virker stort sett veldig godt fornøyd. Klubben har nå over 400 medlemmer.. en betydelig økning ila våren og sommeren. Økonomien flyter godt. Alt dette skal dere være glade og stolte over !

Kursvirksomheten har også i år vært en av hjørnesteinene i klubben. Vel gjennomført med god planlegging og gjennomføring. Godt kursinnhold med dyktige instruktører og hjelpeinstruktører er en tilbakemelding jeg har fått høre fra mange av kursdeltagerne.

Mandagspadlingen er en nykommer i år og den har virkelig blitt positivt mottatt. Den dekker et behov som både nye og mere erfarene padlere har for en sosial og trygg padlearena ..og ikke minst logge timer i kajakken og på vannet. Onsdagspadlingen er en vel etablert og fin arena som jeg har inntrykk av at flyter godt.

Den nylig innførte digitale «ro-loggen» ser også ut til å bli en virkelig positiv ting for klubben. Den gir både oversikt, kontroll og gode data for innkjøp av utsyr og annen viktig forvaltning av klubben. Virkelig bra.

Ila sommeren har jeg mottatt mange positive henvendelser til klubben. Hovedsakelig går dette på – å bli medlem, låne utstyr, kurs osv. Noen henvendelser fra andre lokale organisasjoner har det også vært. Dere er kjent med at styret i Vignes velforening ber oss kjøre forsiktig og ta hensyn til beboerene området. Det skal vi gjøre ! Naturvernforbundet har jeg også snakket med noen ganger. De ber oss om å være behjelpelig med ta med søppel evt at vi rapportere om vi registrerer forsøpling på steder der vi ferdes. Det skal vi også gjøre.

Neste styremøte er fastsatt til 11. oktober. Styret vil da se både på gjennomført sesong og se fremover mot årsmøtet i 2019. Ved siden av våre administrative styrefunksjoner er vi i styret veldig ute etter konstruktiv tilbakemelding på rutiner og aktivitet i klubben. Vi får med oss mye men ikke alt som skjer. Ta derfor gjerne kontakt dersom det er noe dere har på hjertet og vil fortelle oss.

Jeg nevnte medlemsantallet.. over 400 medlemmer, masse dyrt og godt klubbutsyr. I tillegg et velfungerende anlegg på Vignesodden. Per Tore Granli og hans utvalg ønsker seg gjerne noen flere til å bidra. De få i hans utvalg gjør utrolig mye for mange. Alle utvalg er viktige men Utstyrsutvalget har en fellesoppgave og jeg håper instendig noen flere kan hjelpe til her. Ta gjerne kontakt med Per Tore eller meg

Jeg velger å stoppe her. Mye mere kan nok nevnes men jeg føler meg sikker på at her tegner jeg både et riktig og et positivt bilde av LRKK for tiden.

Riktig god helg alle sammen !

Hilsen
Arve Senderud
Styreleder

Fortsatt fint å padle på Mjøsa

Denne uka er det stor aktivitet i klubben; det holdes flere kurs, og vi har hatt onsdagspadling i dag. Det blir roligere fra neste uke, men det er fortsatt fint å padle på Mjøsa i flere uker enda. Vi vil holde på med onsdagsløp hver onsdag til og med 17. oktober. Fra 19. september vil onsdagsløpene starte opp kl. 18.00 istedenfor 19.00 på grunn av at det blir mørkt.

Vi har fått ny digital klokke som gjør det lettere å starte riktig i forhold til registrert beste-tid; da vil de fleste komme rimelig likt i mål avhengig av hvor fort en padler i forhold til tidligere prestasjoner. Den som forbedrer seg mest kommer først i mål.

Ønsker alle en god padle-høst; utnytt sjansen til å få en fin padletur. Hvis en vil utvikle seg som padler er det smart å bli med på et onsdagsløp !

Oppdatering og info

Det er høyt aktivitetsnivå ved Naustet i Vingnes nå i august.

Det avholdes en del kurs:

For helt nye, intro/sikkerhetskurs del 1-2:
7. og 9. august
21. og 23. august
28. og 30. august
3. og 5. september

Grunnkurs Hav del 3-4 ( for de med ferdig intro/sikkerhet)
27. og 29. august
4. og 6. september

i tillegg er det mandagspadling fra naustet hver mandag kl. 18.00, se http://lrkk.no/aktiviteter/aktivitetskalender/  Følg også med på facebook-gruppa til lrkk:

lrkk-facebook

Det er også onsdagsløp som starter hver onsdag fra Naustet, se

Onsdagspadling

Ønsker dere en aktiv høst; vi ses på vannet !

Sommerhilsen fra webansvarlig.

 

Elektronisk rologg

Lillehammer ro og kajakk-klubb har fått 59 nye medlemmer siden februar. Disse er registrert i som medlemmer i Min idrett-databasen og er nå også registrert i ro-loggen. Så nå kan alle nye medlemmer som er registrert i Min idrett-databasen per 22.07.2018 bruke elektronisk ro-logg på PC-i naustet.

Hvis noen ikke er registrert i ro-loggen, men som mener de bør være det, send en mail til: webansvarlig@lrkk.no

ID-nummer i Min idrett (https://minidrett.nif.no/) brukes som brukernavn hvis en vil bruke rokort-appen for iphone. Dette nummeret brukes også som innlogging på mobil-utgave av rokort på android.

Fortsatt god sommer til alle; en oppfordring til alle om å komme seg ut på vannet !