Bassengpadling på Jorekstad innstilles

Hei alle sammen.

Med bakgrunn i den negative Covid utviklingen i Norge og de føringer som nettopp er gitt  fra
Regjering og NIF, finner styret det viktig  å presisere  følgende for LRKK

“All organisert idrett og fritidsaktivitet for voksne innendørs avlyses”.

Styret har vært i kontakt med Jorekstad og de opplyser at det kun er tillatt med aktivitet for «barnehager og skoler”  innenfor samme kohort. Voksenaktivitet  tillates ikke.

Dette betyr at Bassengpadling innendørs på Jorekstad for oss dessverre  ikke kan gjennomføres.

Gjelder fom 15 des og fire uker fremover.

Med hilsen

Styret