Kategoriarkiv: Diverse

Kjære klubbkollega

Påsken står for døren, dagene blir lengre, isen smelter, Fossekallen stuper uti fra iskanten og erfaringsvis begynner vi vel alle etter hvert å vurdere om det snart lar seg gjøre å komme seg ut på vannet. Tiden går fort etter påske og vi i styret tenker at det nå er nødvendig med litt informasjon ut.

Årsmøtet i klubben ble gjennomført 3. mars. Ca 20 medlemmer satte av kvelden og bidrog til at det ble et godt årsmøte. Fin stemning, gode fattede vedtak og mange gode ytringer kom frem. Protokollen ligger ute på LRKK.no og den gir et godt  resyme av hva som ble gjennomgått og besluttet. Vi  nevner kort noen saker. Ny logo for klubben ble svært godt mottatt, etablering av kontrollutvalg ihht krav fra NIF ila 2020, fortsatt fokus på å videreføre og finpusse fjorårets aktivitetsmodell med mandag og onsdagspadlinger.  Klubbens naust og utearealer skal i større grad ivaretas ved dugnadsinnsats fra hele klubben. Det blir fort for mye kun for de 4 i utstyrsutvalget. Styret sammen med utstyrsutvalget planlegger og kaller inn til små og større dugnader for å ta vare på klubbens fasiliteter på Vingnesodden. Økonomien er god og vi var i begynnelsen året ca 430 registrerte medlemmer i LRKK.

Kort tid etter årsmøte traff korona pandemien også LRKK. Dere kjenner alle sammen alvorligheten og tiltakene som er iverksatt.  LRKK følger konsekvent myndighetenes og  den nasjonale idrettsledelsen vad gjelder tiltak for å forhindre videre smitte og utbredelse. All organisert aktivitet i klubben er pr nå strengt begrenset. Garderober og styrkerom skal ikke benyttes. Felles klubbutstyr (båter, -årer,-spruttrekk og -bekledning) som mange tar på skal ikke benyttes. Slikt utstyr må i så fall desinfiseres for hver bruker og av den som bruker utstyret. Kun maks 5 personer i hver gruppe på vannet samtidig og minimum 2m avstand mellom hver person skal opprettholdes. Private båter og utstyr som er lagret i naustet kan benyttes. God smittevernhygiene skal etterleves. Styret vil prøve å skaffe tilveie antibac med mer, men inntil dette er på plass i naustet ber vi dere ta med hansker og desinfeksjonsmiddel til eget bruk. Husk de allmenne smittevernreglene om avstand, hosting, infiserte dørhåndtak, kodelåser, etc. Ikke sett deg selv eller andre i en situasjon hvor dere trenger hjelp fra helse eller beredskapsressurser på turer eller på  treningen. Styret i klubben har tett kontakt med Innlandet idrettskrets og monitorer nøye den informasjonen som kommer fra Norges Idrettsforbund og deres særforbund.  Vi skal heller ikke være synlig i store grupper på Vingnesodden eller på vannet, hverken som privatpersoner eller som klubb og på den måten provosere og pådra oss et negativt rennommé i forhold til den oppståtte situasjonen. Når myndigheten løsner ytterligere opp på tiltakene vil styret i samme takt gi ut informasjon og regulere dette. Følg med på LRKK.no, klubbens facebook side og NIF sine nettsider. Brudd på myndighetenes tiltak er også brudd på smittevernloven og klubben skal på ingen måte bidra til at vi hverken som klubb eller som enkelt medlemmer blir involvert i lovbrudd og måtte ta konsekvensene av dette.

Hvilke konsekvenser myndighetenes tiltak og evt oppmykning av tiltak får for LRKK i de kommende uker og måneder er usikkert. Det kan innebære en annullering eller kanskje en fortsatt begrensning av klubbens organiserte kursvirksomhet, organiserte mandag -og onsdagspadlinger, organiserte klubbturer,  organiserte dugnader og samlinger. Men .. la oss håpe at myndighetenes tiltak virker og at vi gradvis kan vende tilbake til normalen og komme oss ut på vannet. Den viktigste oppgaven for oss som klubb nå, er å bidra til å hindre spredning av viruset.  Løsnes det opp på tiltakene og vi kan gjenoppta aktiviteten I klubben skal vi som klubb og enkelt vise klubbmedlemmer vise oss verdig den tilliten vi blir gitt til å starte opp igjen med våre klubbaktiviteter på en trygg og sikker måte.   

Året som gikk var et svært godt år for klubben. Mange nye medlemmer,  mange timer og kilometer ble  tilbakelagt og medlemmene har tilbragt mye tid på vannet, nedover elva og ut på tur.  God kompetanse er bygd både i team og hos enkeltpersoner. Sosialt synes det også å ha vært et godt år.  Det virker som om aktivitetstilbudet i klubben har fungert godt og blitt tatt positiv imot. Alle og enhver fortjener en stor takk. Spesielt vil vi trekke fram utvalgslederne og deres nærmeste hjelpere. Det er dere som driver kjerneaktiviteten i klubben. En stor takk også til dere som har sittet i ansvarsfulle verv og på den måten bidratt til å ha løftet klubben fremover. Til dere nye som har sagt ja til nye verv – mange takk og velkommen – vi i styre og stell ser frem til å samarbeide med dere alle.

Selv om det nødvendigvis måtte bli mye korona her denne gangen, håper vi disse dryppene med info fra oss i styret bidrar til at dere føler litt mere klubb tilhørighet og at dere er oppdatert på hva som ellers rører seg i klubben.

Med ønske om god helse og ei riktig god påske til alle og enhver !

Med vennlig hilsen

Styret i LRKK.

Årets sommertur er planlagt !

Vi rykker stadig nærmere padlesesongen og det er på tide å tenke på årets SOMMERTUR!!!

Vi har i år leid Seilerhytta utenfor Tvedestrand – se link nedenfor. Turen går av stabelen i uke 32; 02.08 – 09.08 2020. Prisen pr. pers blir kr 200,- pr. døgn og man bestemmer selv lengden på oppholdet. I år som i fjor vil det bli leid båt til befraktning av bagasje og lignende.  Maks antall deltakere er 12 stk og det stilles krav om gjennomført grunnkurs hav.
Vi åpner for påmelding på årsmøtet, så møt opp!!! Ved stor pågang, forbeholder vi oss retten til å prioritere medlemmer som deltar aktivt i klubbens aktiviteter.

Etter at det ordinære årsmøtet er over, vil turen bli nærmere presentert sammen med andre turer og aktiviteter vi har planer om til sumaren.

https://ut.no/hytte/101293/seilerhytta-i-tvedestrand

Innkalling til årsmøte i Lillehammer Ro – og Kajakklubb

Tirsdag 3. mars 2020 kl 1830 – 2100

Årsmøtet avholdes på Lillehammer videregående skole, avdeling sør, i Storgata 25.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på e-post til styret@lrkk.no innen tirsdag 18. februar 2020.

Fullstendig saksliste sendes alle medlemmer på e-post senest en uke før årsmøtet. Øvrige sakspapirer vil samtidig bli lagt ut på lrkk.no

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben  i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

😊

Velkommen til årsmøtet 

Med vennlig hilsen Styret

Godt nyttår !

Informasjon fra Styreleder:

Hei kjære klubbkollegaer, Godt Nytt År !

Da er vi i gang med det nye. Dagene blir lengre og ventetiden til isen smelter på både elver og vann blir nå stadig kortere. Som styreleder føler jeg et behov for å dele litt informasjon med dere alle. Det hjelper oss forhåpentligvis til å føle litt mere tilhørighet og ikke minst til å forberede seg godt på en ny sesong.Først et kort og grovt tilbakeblikk på året som gikk.

Hovedinntrykket er at 2019 var et godt klubbår for LRKK. Alle utvalgene forberedte seg godt til sesongen og dermed fikk vi en vår, sommer og høstperiode hvor aktiviteter og tilbud i klubbregi fikk en god gjennomføring. Overgangen til kun en kode for å få adgang til våre lokaler har fungert godt. Innføring av klubbvertfunksjonen har vi mottatt en unison positiv tilbakemelding på. Ukentlige padle -og rotilbud til alle har vært godt organisert og gitt medlemmene et tilbud som er både sosialt og kompetansebyggende for alle og enhver. Kursporteføljen er solid og ble gjennomført på en svært god måte. Den ligger i bunnen for sikker og god deltagelse både i individuelle – og i klubbens aktiviteter. Flere turtilbud har vært tilrettelagt og ila perioden er det mange som har deltatt på klubbens mange aktiviteter. Både anlegg og utstyrsforvaltningen er glimrende ivaretatt. Uten den stopper det opp for oss alle. I tillegg går klubben godt økonomisk og antall medlemmer har økt også i år. Jeg registrer også en positiv tilbakemelding og nysgjerrighet både fra enkeltpersoner, miljøer og etater utenfor klubben. Alt dette synes jeg er bra og derfor sier jeg at 2019 har vært et godt klubbår.

Så et kort og grovt blikk på hva som møter oss de kommende månedene inn i det nye året. Klubbens årsmøte er fastsatt til tirsdag 3. mars. Styret har i den forbindelse en litt hektisk periode for å forberede dette på best mulig og riktig måte. Informasjon om årsmøtet vil bli sendt ut fortløpende til den enkelte og i tillegg lagt ut på klubbens hjemmeside. Norges Idrettsforbund (NIF) har nettopp sendt ut en ny lov norm for alle klubber tilhørende NIF. Denne skal implementeres i alle klubber og vår egen klubbs vedtekter må gjennomgås og se til at de er i samsvar med den nye lov normen. Jeg synes dette er veldig bra da det er en oppdatering av gammelt og tvinger oss selv til å se på de vedtektene vi har i klubben. Med andre ord en oppdatering. Styret vil ta lead på dette arbeidet. Det pågår også et veldig godt arbeide for å lage en ny logo for klubben. Resultatene av arbeidet vil bli presentert på årsmøtet.

Etter årsmøtet fortsetter arbeidet i klubben. Styret fortsetter sitt etterarbeide fra møtet og vil etterhvert sammen med utvalgene forberede klubben til en forhåpentligvis ny og god sesong. En vårdugnad og en oppstartsamlig seiler vel opp i løpet av mai og juni skulle jeg anta. Jeg synes det er viktig for klubben å ta vare på og utvikle det vi nå har etablert sålangt – til noe som er sikkert, effektivt og i samsvar med de forventninger klubbens medlemmer har. Dette gjelder innenfor alle områder av klubbens aktiviteter. Dette må imidlertid ikke stå i vegen for å utvikle klubben videre og imøtekomme nye ideer og tanker. Det viktigste er at vi er en god klubb for medlemmene. Det tror jeg vi er .. men helt sikkert kan en jo aldrig være. Derfor håper jeg at alle vil engasjere seg også i 2020 slik at vi får til en enda bedre klubb, hvor ting og tilbud er enda bedre tilrettelagt enn de var i 2019.

Jeg tror jeg har dekket det viktigste her nå og i frykt for å bli for lang og omstendig stopper jeg her. Håper at disse blikkene bakover i 2019 og fremover in i 2020 bidrar til at vi alle nå kan ha et felles situasjonsbilde på hvor klubben står ved inngangen til det nye året. Tusen hjertlig takk til alle og enhver for et godt 2019 år og velkommen inn i 2020.Dette synes jeg er morro !

Beste hilsener Arve Senderud Styreleder