Kategoriarkiv: Diverse

Innkalling til årsmøte 18.3.2021 kl 1830-2100 i Lillehammer Ro – og Kajakklubb.

På grunn av smittesituasjonen vil årsmøtet i år bli arrangert digitalt via Microsoft Teams.
Påloggingsinformasjon finner du her.
(Informasjon-til-deltakere-på-årsmøte-i-LRKK-møtelenke)

Sakspapirer

  • Innkalling (innkallingen inneholder alle vedlegg + pålogginsinfo)

Denne informasjonen er også sendt pr epost til klubbens medlemmer.

Velkommen 🙂
mvh Styret

Innkalling til årsmøte

Torsdag 18. mars 2021 kl 1830 – 2100

NB! Møtet blir digitalt. Url/plattform kommer vi tilbake til.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på e-post til styret@lrkk.no innen onsdag 3. mars 2021.

Fullstendig saksliste sendes alle medlemmer på e-post senest en uke før årsmøtet. Øvrige sakspapirer vil samtidig bli lagt ut her på lrkk.no

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben  i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Velkommen til årsmøtet 😊

De siste protokollene fra styremøtene ligger her.

Med vennlig hilsen

Styret