Kategoriarkiv: Diverse

Oppstart av onsdagspadling på Jorekstad 30. oktober

Siste onsdagsløp for sesongen ble avholdt i Naustet onsdag 16. oktober i naustet. Litt småregn, men veldig god stemning da Jan Mehus serverte Fårikål til alle i storstua etter innkomst. Veldig god mat; all honnør til kokken for et veldig bra tiltak. Se http://lrkk.no/aktiviteter/onsdagspadling/

Stemning ved Naustet 16. oktober 2019. Bildet er tatt av Jan Flohr.

Nå starter det opp med onsdagspadling på Jorekstad 30. oktober, og en planlegger å holde på her fram til 29. april. http://lrkk.no/aktiviteter/bassengtrening/

Følg med på aktivitetskalenderen. http://lrkk.no/aktiviteter/aktivitetskalender/

Det er flyttedugnad 28. oktober i naustet kl. 18.00.


Høstsesongen er i gang !

Det er stor aktivitet ved Naustet i august.

Det arrangeres en del kurs; følg med på aktivitetskalenderen; påmelding gjøres her:

https://docs.google.com/forms/d/1cqbWbeoJCsLNFjHIiyC_mJ9qiugXT8UPMQ0IVnVV-C0/viewform?edit_requested=true

Hittil denne sesongen er det padlet ca. 9 600 km av 237 padlere / roere. Viktig at alle bruker ro-loggen så aktiviteten blir registrert.

Lørdag 10 og søndag 11 august vil det foregå kurs i stua på klubbhuset mellom kl 08.00 – 16.00.  Ber om at det vises hensyn, og ikke forstyrre kurset.

Ønsker alle en god padlehøst !

Ønsker du å bli instruktør/aktivitetsleder i elvekajakkpadling?

10-11 august 2019 tilbyr LRKK sikkerhetskurs for de som ønsker å gå NPF sin kursstige til aktivitetsleder.

Kurset avholdes lokalt med egen instruktør fra klubben.

Kurset sponses av klubben (gratis), mot at deltagerne forplikter seg til å bidra i klubben når de er ferdig utdannet.

Som «våttkort-godkjent» aktivitetsleder kan du lede grupper på turer opp til grad3+ og avholde grunnkurs i elvekajakkpadling.

Antall plasser er noe begrenset, og ved stort antall påmeldinger vil elveutvalget i samråd med styreleder gjøre en vurdering på hvem som er best egnet i forhold til klubbens behov og deltagerens egnethet.

Neste trinnet på våttkortstigen er teknikkurs, og tilslutt aktivitetslederkurs.

Disse kursene vil også bli dekt av klubben.

Send en søknad til elv@lrkk.no der du skriver hvilket nivå du padler på, hvor ofte du padler og gjerne nevne noen av elvene du har padlet.

Søknadsfrist er 1. juli.

Terminliste for flattvann/ hav 2019 er klar !

Mandagspadlingen starter med kick-off mandag 3. juni kl. 18.00 !  Da blir det kick off for hele klubben. Planen er at alle de som vil  kan padle seg en liten tur eller teste ut løypa for onsdagspadlingen.  Vi samles så til grillfest fra kl. 20.00. Håper å se mange der, og selvsagt på våre andre aktiviteter. Dette ligger an til å bli nok en bra sesong !   Mandagspadlingen blir hver mandag i juni, august og september; se også aktivitetskalenderen. 

Onsdagspadlingen startet opp 15. mai, og vil drive på ut juni. Den vil så starte opp igjen i august, og drive på fram til midten av oktober, se også aktivitetskalenderen

På turfronten har vi følgende å tilby:

  • Lørdag 25. mai blir det dagstur på Næra hvor vi repeterer  redning, støttetak, kanting og annen moro som det er nyttig å friske opp før sesongstart
  • 15. – 16. juni blir det tur til Fjorda som ligger like ved Randsfjorden
  • 19. – 26.juli tur til Langøytangen Fyr utenfor Langesund
  • 20. – 22.september så går den årlige padlesamlingen på Rangøya av stabelen

Alt dette kan du lese mer om under fanen Turer i menyen (Under aktiviteter)

Hanne Jarmann Larsen (leder utvalg for flattvann/hav)

Første onsdagsløp avholdt

Da har det blitt 15. mai, og en kan padle både sørover og nordover fra naustet. Første onsdagsløp ble avholdt kl. 18.00 i dag.

Onsdagspadling ved naustet er nå lagt inn i aktivitetskalenderen; http://lrkk.no/aktiviteter/aktivitetskalender/

Oversikt over onsdagspadling finner du her

Ro og padleloggen er på plass i naustet, og vi vil at dere skal registrere turene deres her. Dette er viktig for klubben for å få oversikt over aktiviteten, og for prioritering av investeringer etc. Det står en pc i naustet hvor turer kan registreres; dette kan også gjøres på nettet: (kan også gjøres på telefonen)
https://rokort.dk/

Iphone har også en app en kan installere som heter rokort; en kan da logge seg på her.
ID-nummer i Min idrett (https://minidrett.nif.no/) brukes som brukernavn hvis en vil bruke rokort-appen for iphone. Dette nummeret brukes også som innlogging på mobil-utgave av rokort på android.

Ønsker alle en gode turer på vannet utover våren ! For sikkerheten sin del er det en fordel å være flere sammen; spesielt når en er nybegynner. Anbefaler mandagspadling og onsdagsløp. Følg også med på lrkk sine Facebook sider.