Kategoriarkiv: Diverse

LRKK Koronavettregler

Hver enkelt må ta ansvar og vurdere risikoen man utsetter seg selv og andre for.
Det forutsettes at alle er friske ved ankomst til naustet.

Det tillates maks 20 personer i hver gruppe inkludert instruktør/veileder.
Alle må overholde en minimumsavstand på 1 meter mellom hver person til enhver tid. Dette gjelder både på vann, under transport og på land. Dersom noen trenger hjelp, er hjelpen viktigere enn 1 meters avstand. Du plikter å hjelpe

Ikke klabb og berør utstyr og inventar dersom dette ikke er nødvendig.
Ved klubbaktiviteter, der rologgen ikke benyttes, skal ansvarlig leder noterere navn på alle deltagere. Dette for å lette eventuell smittesporing.

Hygienerutiner:
Vaske hender med såpe eller antibac umiddelbart etter ankomst til Naustet og før du berører utstyr og/eller inventar. Såpe/antibac står på bordet ved inngangen til garderobene.

Rologg:
Bruk helst egen mobil med app.
Evt. alltid bruke antibac før bruk av klubbens pc.

Garderobe:
Maks 2 personer i garderoben samtidig. Benytt tilgjengelig plass til skift i hele naustet
Oppbevar og berør kun eget tøy og utstyr. Oppbevar tøy i egen bag.

Fellesrom/stue:
Skal kun benyttes av inntil 5 personer om gangen. Husk rengjøring og hold avstand.

Bruk av utstyr – generelt:
Det oppfordres til i størst mulig grad å benytte privat utstyr.

Bruk av klubbens utstyr:
Alt utstyr (båt, åre, vest og spruttrekk) må skylles i såpevann og deretter i rent vann før det settes på plass i naustet. Bøtte/balje og såpe finnes ved inngangen til garderobene inne i Naustet. Unngå klorin da dette fort kan misfarge utstyr.
Rengjøring utføres utendørs og med rent vann fra Mjøsa. Vask kun det som er nødvendig. Vask godt på områder/punkter man er og har vært i kontakt med. Overflater og kontaktpunkter er viktigere enn under båten. Husk bærehåndtakene og sett utstyret på plass med rene hender.
Alle må benytte egen medbrakt vaskeklut eller tilsvarende ved rengjøring/tørking av utstyr. Dette skal taes med hjem etter bruk og vaskes til neste gangs bruk i Naustet. Gjenglemte vaskekluter/håndklær kastes umiddelbart.

Ved transport:
3 max 4 personer i hver bil. 1 meters regelen gjelder. 
Benytt antibac før og etter transporten. Etter eget ønske benytt gjerne munnbind/maske. 

GOD TUR!

Disp er gitt …

Hei igjen gode klubbkollegaer 😊
Klubben mottok i dag (7. mai) informasjon fra Statsforvalteren i Innlandet. Dispensasjon til ferdsel ihht kartet nedenfor er gitt med virkning fom 7. mai 2021. Kun ferdsel i blå soner er tillatt. Naustet og området rundt klubbhuset er ikke fullt ut klargjort for sesongen enda, da vårdugnaden foreløpig er planlagt til tor 27.mai. Men ..nå er det ihverfall mulighet for å ta sesongens første innledende turer på vannet.
God tur og god helg !
Hilsen
Styret

Foreløpig ikke gitt dispensasjon

Hei alle klubbkollegaer 😊
Foreløpig er det ikke gitt dispensasjon for ferdsel i Lågendeltaets vernede område.

Evt dispensasjon vurderes hvert år og er bla avhengig av vannstand, fugleliv, isforhold mm i området. Som dere ser av bildene er vannstanden svært lav og vi må nok belage oss på å vente noen dager til. Styret holder kontakt med Statsforvalteren og vil gi ut informasjon fortløpende. Ny oppdatering kan ventes på fredag.

Det begynner å røre seg litt i klubben etter vinteren. Elvepadlerne er allerede igang. Styret har møte med utvalgslederne torsdag 6.5 for bl a å «konsolidere stillingen» før sesongen starter. Vår dugnaden fastsettes på dette møtet og den blir jo et startpunkt for årets sesong utifra klubbhuset.

Mvh Styret 😊
Arve Senderud
Styreleder