Kategoriarkiv: Informasjon

Informasjon fra styret i Lillehammer ro og kajakk-klubb

Kort status

Klubben går fortsatt svært godt økonomisk J Det er helt fantastisk påmelding til alle flattvannskursene som er planlagt i vår, ref http://lrkk.no/aktiviteter/kurs/. Stor applaus til kursutvalget for ypperlig arbeid og gjennomføringsevne (vi snakker her om totalt 6 kurs a 2*4 timer fra uke 21 tom uke 26). Vi oppfordrer herved alle eksisterende medlemmer til å ta vel i mot de mange nye som kommer til utover våren og sommeren.

Ellers er fuglefredningen over 15. mai. Da er det igjen fritt fram oppover Lågen.

Aktivitetsbudsjett

På årsmøtet ble følgende vedtatt:

På bakgrunn av innkomne forslag avsettes det 70.000,- til konkrete

aktiviteter i klubben.

  1. Ungdomsarbeid i klubben.
  2. Årlig klubbtur for alle grener i klubben.
  3. Støtte til stort nasjonalt/internasjonalt arrangement innen havpadling, elvepadling, roing og flattvann.
  4. Markering/fest ved sesongåpning og sesongslutt. Midlene målrettes spesielt mot ungdom dvs 0-18 år. Midlene kan brukes på instruktørlønn, trenerlønn, overnatting, mat, transport, tilskudd til påmeldingsavgifter på arrangementer ol.

Det kommende styre skal jobbe med å utarbeide retningslinjer forutbetaling og/eller å opprette et aktivitetsutvalg som forvalter midlene.

Styret anbefaler at aktivitetsbudsjettet fordeles via dialog med utvalgene, men at enkeltgrupperinger også kan søke styret om å anvende deler av potten.

Det oppfordres herved til å planlegge klubbturer som er åpne for alle med en rimelig påmeldingsfrist. Gode klubbturalternativer er padlesamlingen på Rangøya, Dalsland kanotmaraton, padlesamling på Hvaler og Sjoa river festival. Aktiviteter som inspirerer ungdommen er også sterkt ønskelig.

Vårdugnad 2017

Nå blir det vårdugnad ved naustet på Vingnes:

Søndag 14. mai kl. 12.00; oppmøte ved Naustet

Mandag 15. mai kl. 17.00; oppmøte ved Naustet.

Dugnadene pleier å være sosiale og trivelige, så møt opp :)  Ta gjerne med egnet utstyr, se huskeliste for vårdugnad her: Sjekkliste vårdugnad

Her er bilder fra vårdugnad og bryggedugnad i fjor.

Årsmøte

Det var samlet nesten tre pololag (26) til klubbens årsmøte for gjennomgang av året 2016 og planer og satsinger for 2017. Peter ledet møte gjennom de faste punktene et årsmøte er. Under valg manglet kandidater til formannsvervet og det vil bli utlyst ekstraordinært årsmøte for å fremskaffe den siste kandidaten. Etter årsmøte var det medlemsmøte med interessante innlegg fra erfarne og nybegynnere sine anbefalninger og erfaringer.

Innkalling til årsmøte i LRKK 31. januar 2017 kl 19-21

Godt nyttår fra oss i styret i Lrkk!
Klubben avholder årsmøte 31. Januar kl 19:00 til 21:00 i klubbhuset.
Forslag som skal behandles på årsmøte må være sent oss 14 dager før årsmøte. Går det formelle årsmøtet så rask som det pleier, blir der medlemsmøte i forlengelse av årsmøte med en fri agenda. Stemmeberettiget på årsmøte er alle betalende medlemmer over 15 år.

Du må derfor ha betalt kontingent for 2017 for å være stemmeberettiget på årsmøte.
Oppkrevning på dette skal ligge på din side i minidrett.nif.no snarest. Husk at vi bare har enkeltmedlemskap fra i år, men at barn under 19 er gratis. Det er fortsatt obligatorisk at disse barn og unge har egen profil på minidrett.nif.no dersom de er aktive i klubben. Tilskudd fra NIF henger nøye sammen med registrerte barn og unge!

Les videre