Disp er gitt …

Hei igjen gode klubbkollegaer 😊
Klubben mottok i dag (7. mai) informasjon fra Statsforvalteren i Innlandet. Dispensasjon til ferdsel ihht kartet nedenfor er gitt med virkning fom 7. mai 2021. Kun ferdsel i blå soner er tillatt. Naustet og området rundt klubbhuset er ikke fullt ut klargjort for sesongen enda, da vårdugnaden foreløpig er planlagt til tor 27.mai. Men ..nå er det ihverfall mulighet for å ta sesongens første innledende turer på vannet.
God tur og god helg !
Hilsen
Styret