Diverse info til medlemmene

Årsmøte avholdes 7. mars i Naustet kl. 18.30 – 21.00.

Framdriftsplan fram mot årsmøtet ligger her:

Referatet fra styremøter og møter i utvalgene finner du her.