Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i Ro og kajakklubben 27. mars klarte ikke å finne ny leder i klubben. Peter, Solveig, Audun, Solveig og Per Anders utgjør interimstyre fram til 19. juni, hvor valgkomiteen på nytt har frist til å finne ny kandidat.