Elektronisk rologg

Alle turer ut fra naustet må registreres i ro logg. Alle medlemmer i LRKK er registrert i Min idrett-databasen. Denne danner grunnlag for registrert i ro-loggen. Det vil si at alle som er registrert i Min idrett-databasen kan bruke elektronisk ro-logg på PC-i naustet.

Hvis noen ikke er registrert i ro-loggen, men som mener de bør være det, send en mail til: webansvarlig@lrkk.no

ID-nummer i Min idrett (https://minidrett.nif.no/) brukes som brukernavn hvis en vil bruke rokort-appen for iphone. Dette nummeret brukes også som innlogging på mobil-utgave av rokort på android.

God Tur!