Foreløpig ikke gitt dispensasjon

Hei alle klubbkollegaer 😊
Foreløpig er det ikke gitt dispensasjon for ferdsel i Lågendeltaets vernede område.

Evt dispensasjon vurderes hvert år og er bla avhengig av vannstand, fugleliv, isforhold mm i området. Som dere ser av bildene er vannstanden svært lav og vi må nok belage oss på å vente noen dager til. Styret holder kontakt med Statsforvalteren og vil gi ut informasjon fortløpende. Ny oppdatering kan ventes på fredag.

Det begynner å røre seg litt i klubben etter vinteren. Elvepadlerne er allerede igang. Styret har møte med utvalgslederne torsdag 6.5 for bl a å «konsolidere stillingen» før sesongen starter. Vår dugnaden fastsettes på dette møtet og den blir jo et startpunkt for årets sesong utifra klubbhuset.

Mvh Styret 😊
Arve Senderud
Styreleder