Første onsdagsløp avholdt

Da har det blitt 15. mai, og en kan padle både sørover og nordover fra naustet. Første onsdagsløp ble avholdt kl. 18.00 i dag.

Onsdagspadling ved naustet er nå lagt inn i aktivitetskalenderen; http://lrkk.no/aktiviteter/aktivitetskalender/

Oversikt over onsdagspadling finner du her

Ro og padleloggen er på plass i naustet, og vi vil at dere skal registrere turene deres her. Dette er viktig for klubben for å få oversikt over aktiviteten, og for prioritering av investeringer etc. Det står en pc i naustet hvor turer kan registreres; dette kan også gjøres på nettet: (kan også gjøres på telefonen)
https://rokort.dk/

Iphone har også en app en kan installere som heter rokort; en kan da logge seg på her.
ID-nummer i Min idrett (https://minidrett.nif.no/) brukes som brukernavn hvis en vil bruke rokort-appen for iphone. Dette nummeret brukes også som innlogging på mobil-utgave av rokort på android.

Ønsker alle en gode turer på vannet utover våren ! For sikkerheten sin del er det en fordel å være flere sammen; spesielt når en er nybegynner. Anbefaler mandagspadling og onsdagsløp. Følg også med på lrkk sine Facebook sider.