Høstsesongfest i klubbhuset 30 august kl. 19.30 !

Sett av datoen nå !