Informasjon fra Styreleder september 2018

Hei kjære klubbkollegaer,

Nå er det på tide med litt informasjon fra meg igjen.

Vi passerer snart midten av september og aktivitetssesongen i klubben må forventes å gå noe ned fremover nå. Men for all del, høsten er en fin tid på vannet så det er ingen grunn til å legge årene på hylla enda. Tenkte jeg ville samle noen inntrykk og dele litt informasjon med dere alle. Snart starter neste periode på klubbens årssyklus.
Høst og vinter er tid for oppsummering, konsolidering, justeringer ..osv for å være klar til neste sesong.

Mitt inntrykk er at det har vært en glimrende sesong for LRKK. Høyt og godt aktivitetsnivå i alle utvalg. Ingen ulykker og medlemmene virker stort sett veldig godt fornøyd. Klubben har nå over 400 medlemmer.. en betydelig økning ila våren og sommeren. Økonomien flyter godt. Alt dette skal dere være glade og stolte over !

Kursvirksomheten har også i år vært en av hjørnesteinene i klubben. Vel gjennomført med god planlegging og gjennomføring. Godt kursinnhold med dyktige instruktører og hjelpeinstruktører er en tilbakemelding jeg har fått høre fra mange av kursdeltagerne.

Mandagspadlingen er en nykommer i år og den har virkelig blitt positivt mottatt. Den dekker et behov som både nye og mere erfarene padlere har for en sosial og trygg padlearena ..og ikke minst logge timer i kajakken og på vannet. Onsdagspadlingen er en vel etablert og fin arena som jeg har inntrykk av at flyter godt.

Den nylig innførte digitale «ro-loggen» ser også ut til å bli en virkelig positiv ting for klubben. Den gir både oversikt, kontroll og gode data for innkjøp av utsyr og annen viktig forvaltning av klubben. Virkelig bra.

Ila sommeren har jeg mottatt mange positive henvendelser til klubben. Hovedsakelig går dette på – å bli medlem, låne utstyr, kurs osv. Noen henvendelser fra andre lokale organisasjoner har det også vært. Dere er kjent med at styret i Vignes velforening ber oss kjøre forsiktig og ta hensyn til beboerene området. Det skal vi gjøre ! Naturvernforbundet har jeg også snakket med noen ganger. De ber oss om å være behjelpelig med ta med søppel evt at vi rapportere om vi registrerer forsøpling på steder der vi ferdes. Det skal vi også gjøre.

Neste styremøte er fastsatt til 11. oktober. Styret vil da se både på gjennomført sesong og se fremover mot årsmøtet i 2019. Ved siden av våre administrative styrefunksjoner er vi i styret veldig ute etter konstruktiv tilbakemelding på rutiner og aktivitet i klubben. Vi får med oss mye men ikke alt som skjer. Ta derfor gjerne kontakt dersom det er noe dere har på hjertet og vil fortelle oss.

Jeg nevnte medlemsantallet.. over 400 medlemmer, masse dyrt og godt klubbutsyr. I tillegg et velfungerende anlegg på Vignesodden. Per Tore Granli og hans utvalg ønsker seg gjerne noen flere til å bidra. De få i hans utvalg gjør utrolig mye for mange. Alle utvalg er viktige men Utstyrsutvalget har en fellesoppgave og jeg håper instendig noen flere kan hjelpe til her. Ta gjerne kontakt med Per Tore eller meg

Jeg velger å stoppe her. Mye mere kan nok nevnes men jeg føler meg sikker på at her tegner jeg både et riktig og et positivt bilde av LRKK for tiden.

Riktig god helg alle sammen !

Hilsen
Arve Senderud
Styreleder