Innkalling og dokumenter til årsmøte for Lillehammer Ro- og Kajakklubb

Tid: Torsdag 23. mars 2023 kl 18.30 – 21.00.
Sted: Lillehammer videregående skole avd. Sør, Storgata 25, inngang nord-vest.

Her finner du alle relevante dokumenter til gjennomsyn før møtet:

I etterkant av det formelle årsmøtet ønsker vi velkommen til et hyggelig medlemsmøte hvor du får høre resultater fra medlemsundersøkelsen i 2022.
Det legges også til rette for idémyldring og engasjement mot kommende sesong(er) og/eller å lytte til andres engasjement.
Påmeldingsstart for Mikstur til Valldal (22-25 juni 2023).

Enkel servering

Mvh. Styret i LRKK