Innkalling til årsmøte i Lillehammer Ro – og Kajakklubb

Torsdag 7. mars 2019 kl 1830 – 2100

Årsmøtet avholdes i Naustet (klubbens lokaler på Vingnes)

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på e-post til styret@lrkk.no innen 21. februar 2019.

Fullstendig saksliste sendes alle medlemmer på e-post senest en uke før årsmøtet. Øvrige sakspapirer vil samtidig bli lagt ut på lrkk.no

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Velkommen til årsmøtet 😊

Med vennlig hilsen Styret