Innkalling til årsmøte i Lillehammer Ro – og Kajakklubb

Tid :    22. februar 2018 kl 1900 – 2100
Sted : Klubbens lokaler på Vingnes (Naustet)

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes LRKK styret innen 7. Februar 2018. Sakene skal sendes på e-post til styret@lrkk.no.

Fullstendig saksliste vil bli sendt ut til alle medlemmer senest en uke før årsmøtet. Øvrige sakspapirer blir lagt ut på klubbens hjemmeside lrkk.no (med henvisning) senest en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben  i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Velkommen til årsmøtet !

Med vennlig hilsen
Styret