Innkalling til årsmøte i LRKK 31. januar 2017 kl 19-21

Godt nyttår fra oss i styret i Lrkk!
Klubben avholder årsmøte 31. Januar kl 19:00 til 21:00 i klubbhuset.
Forslag som skal behandles på årsmøte må være sent oss 14 dager før årsmøte. Går det formelle årsmøtet så rask som det pleier, blir der medlemsmøte i forlengelse av årsmøte med en fri agenda. Stemmeberettiget på årsmøte er alle betalende medlemmer over 15 år.

Du må derfor ha betalt kontingent for 2017 for å være stemmeberettiget på årsmøte.
Oppkrevning på dette skal ligge på din side i minidrett.nif.no snarest. Husk at vi bare har enkeltmedlemskap fra i år, men at barn under 19 er gratis. Det er fortsatt obligatorisk at disse barn og unge har egen profil på minidrett.nif.no dersom de er aktive i klubben. Tilskudd fra NIF henger nøye sammen med registrerte barn og unge!

Takket være mange betalende medlemmer og stor kursaktivitet er klubbens økonomi meget god. Vi har reserver på 100.000,- forbeholdt vedlikehold av klubbhuset, og har kunnet gi klartegn til utstyrsutvalget om en innkjøpsramme på opp til 100.000,- for 2017. Derutover har styret ønske om å bruke midler på turaktivitet i 2017 og oppfordrer dere medlemmer til å bli med på å arrangere dette i år.

Årsmøtet skal velge avløsere i styret og klubben trenger i tillegg til dette medlemmer som vil påta seg ulike praktiske oppgaver i klubben. Der er noe for enhver lyst og evner. Styret vil dele oppgavene i klubben i mange små ansvarsområder slik at flere kan være med på å drive klubben. Hvis du har mulighet for å bidra til driften av klubben må du kontakte oss.

Vi vil sette stor pris på flere hender og hoder som vil ta i et tak. Styret har i 2016 valgt å belønne noen av de som bidrar mest med det administrative og praktiske i klubben, sånn som klubben også i en årrekke har honorert klubbens kursinstruktører.
Valgkomiteen jobber for å ha forslag til de nødvendige utskiftninger i styret, og du skal derfor ikke frykte at bli presset inn i noe bare fordi du deltar på årsmøtet. Det er fortsatt helt ok å bare bruke klubben til en padletur engang iblant, men hyggelig for oss i styret om du blir med på møte likevel

Styret

Inkalling til årsmøte 31. januar 2017