Innkalling til årsmøte i Lillehammer Ro – og Kajakklubb

Tirsdag 3. mars 2020 kl 1830 – 2100

Årsmøtet avholdes på Lillehammer videregående skole, avdeling sør, i Storgata 25.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på e-post til styret@lrkk.no innen tirsdag 18. februar 2020.

Fullstendig saksliste sendes alle medlemmer på e-post senest en uke før årsmøtet. Øvrige sakspapirer vil samtidig bli lagt ut på lrkk.no

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben  i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

😊

Velkommen til årsmøtet 

Med vennlig hilsen Styret