Innkalling til årsmøte

Torsdag 18. mars 2021 kl 1830 – 2100

NB! Møtet blir digitalt. Url/plattform kommer vi tilbake til.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på e-post til styret@lrkk.no innen onsdag 3. mars 2021.

Fullstendig saksliste sendes alle medlemmer på e-post senest en uke før årsmøtet. Øvrige sakspapirer vil samtidig bli lagt ut her på lrkk.no

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben  i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Velkommen til årsmøtet 😊

De siste protokollene fra styremøtene ligger her.

Med vennlig hilsen

Styret