Kjære klubbkollega

Påsken står for døren, dagene blir lengre, isen smelter, Fossekallen stuper uti fra iskanten og erfaringsvis begynner vi vel alle etter hvert å vurdere om det snart lar seg gjøre å komme seg ut på vannet. Tiden går fort etter påske og vi i styret tenker at det nå er nødvendig med litt informasjon ut.

Årsmøtet i klubben ble gjennomført 3. mars. Ca 20 medlemmer satte av kvelden og bidrog til at det ble et godt årsmøte. Fin stemning, gode fattede vedtak og mange gode ytringer kom frem. Protokollen ligger ute på LRKK.no og den gir et godt  resyme av hva som ble gjennomgått og besluttet. Vi  nevner kort noen saker. Ny logo for klubben ble svært godt mottatt, etablering av kontrollutvalg ihht krav fra NIF ila 2020, fortsatt fokus på å videreføre og finpusse fjorårets aktivitetsmodell med mandag og onsdagspadlinger.  Klubbens naust og utearealer skal i større grad ivaretas ved dugnadsinnsats fra hele klubben. Det blir fort for mye kun for de 4 i utstyrsutvalget. Styret sammen med utstyrsutvalget planlegger og kaller inn til små og større dugnader for å ta vare på klubbens fasiliteter på Vingnesodden. Økonomien er god og vi var i begynnelsen året ca 430 registrerte medlemmer i LRKK.

Kort tid etter årsmøte traff korona pandemien også LRKK. Dere kjenner alle sammen alvorligheten og tiltakene som er iverksatt.  LRKK følger konsekvent myndighetenes og  den nasjonale idrettsledelsen vad gjelder tiltak for å forhindre videre smitte og utbredelse. All organisert aktivitet i klubben er pr nå strengt begrenset. Garderober og styrkerom skal ikke benyttes. Felles klubbutstyr (båter, -årer,-spruttrekk og -bekledning) som mange tar på skal ikke benyttes. Slikt utstyr må i så fall desinfiseres for hver bruker og av den som bruker utstyret. Kun maks 5 personer i hver gruppe på vannet samtidig og minimum 2m avstand mellom hver person skal opprettholdes. Private båter og utstyr som er lagret i naustet kan benyttes. God smittevernhygiene skal etterleves. Styret vil prøve å skaffe tilveie antibac med mer, men inntil dette er på plass i naustet ber vi dere ta med hansker og desinfeksjonsmiddel til eget bruk. Husk de allmenne smittevernreglene om avstand, hosting, infiserte dørhåndtak, kodelåser, etc. Ikke sett deg selv eller andre i en situasjon hvor dere trenger hjelp fra helse eller beredskapsressurser på turer eller på  treningen. Styret i klubben har tett kontakt med Innlandet idrettskrets og monitorer nøye den informasjonen som kommer fra Norges Idrettsforbund og deres særforbund.  Vi skal heller ikke være synlig i store grupper på Vingnesodden eller på vannet, hverken som privatpersoner eller som klubb og på den måten provosere og pådra oss et negativt rennommé i forhold til den oppståtte situasjonen. Når myndigheten løsner ytterligere opp på tiltakene vil styret i samme takt gi ut informasjon og regulere dette. Følg med på LRKK.no, klubbens facebook side og NIF sine nettsider. Brudd på myndighetenes tiltak er også brudd på smittevernloven og klubben skal på ingen måte bidra til at vi hverken som klubb eller som enkelt medlemmer blir involvert i lovbrudd og måtte ta konsekvensene av dette.

Hvilke konsekvenser myndighetenes tiltak og evt oppmykning av tiltak får for LRKK i de kommende uker og måneder er usikkert. Det kan innebære en annullering eller kanskje en fortsatt begrensning av klubbens organiserte kursvirksomhet, organiserte mandag -og onsdagspadlinger, organiserte klubbturer,  organiserte dugnader og samlinger. Men .. la oss håpe at myndighetenes tiltak virker og at vi gradvis kan vende tilbake til normalen og komme oss ut på vannet. Den viktigste oppgaven for oss som klubb nå, er å bidra til å hindre spredning av viruset.  Løsnes det opp på tiltakene og vi kan gjenoppta aktiviteten I klubben skal vi som klubb og enkelt vise klubbmedlemmer vise oss verdig den tilliten vi blir gitt til å starte opp igjen med våre klubbaktiviteter på en trygg og sikker måte.   

Året som gikk var et svært godt år for klubben. Mange nye medlemmer,  mange timer og kilometer ble  tilbakelagt og medlemmene har tilbragt mye tid på vannet, nedover elva og ut på tur.  God kompetanse er bygd både i team og hos enkeltpersoner. Sosialt synes det også å ha vært et godt år.  Det virker som om aktivitetstilbudet i klubben har fungert godt og blitt tatt positiv imot. Alle og enhver fortjener en stor takk. Spesielt vil vi trekke fram utvalgslederne og deres nærmeste hjelpere. Det er dere som driver kjerneaktiviteten i klubben. En stor takk også til dere som har sittet i ansvarsfulle verv og på den måten bidratt til å ha løftet klubben fremover. Til dere nye som har sagt ja til nye verv – mange takk og velkommen – vi i styre og stell ser frem til å samarbeide med dere alle.

Selv om det nødvendigvis måtte bli mye korona her denne gangen, håper vi disse dryppene med info fra oss i styret bidrar til at dere føler litt mere klubb tilhørighet og at dere er oppdatert på hva som ellers rører seg i klubben.

Med ønske om god helse og ei riktig god påske til alle og enhver !

Med vennlig hilsen

Styret i LRKK.