Kontingent og priser

Priser 2021:  
– Medlemskap voksen:  kr. 500,- 
– Medlemskap til og med 18 år:  Gratis  
– Båtplass i naustet:  kr. 400,- (For båtplass i naustet, kontakt utstyr@lrkk.no

Innkrevingsrutiner 
– Faktura sendes ut innen utgangen av januar måned. Krav om medlemskontingent blir sendt ut fra klubbens hovedkasserer. Ingen undergrupper sender ut egne krav. 
– Første purring 14 dager etter forfall. 
– Etter purring kan medlemmer som ikke har betalt foregående sesong strykes.  –