Kurs

Klubbens kursaktiviteten skal inspirere medlemmer til å utvikle padleferdigheter og innsikt om sikkerhet for padling på flattvann/hav og elv.  

Klubbens kursutvalg har instruktører som er godkjente i Norges Padleforbund (NPF) sitt våttkortsystem for flattvann og hav. Du kan kontakte kursutvalget på e-post: kurs@lrkk.no  

Klubbens elveutvalg har instruktører som er godkjente i Norges Padleforbund (NPF) sitt våttkortsystem for elv. Du kan kontakte elveutvalget på e-post: elv@lrkk.no 

Kursinnholdet er lik NPF sin ‘Våttkort-stige’ og gir deg Våttkort godkjent av NPF. 

Deltakelse på kurs som er arrangert av LRKK betinger at man allerede er medlem i klubben eller melder seg inn i klubben før kursstart.

I undermenyen for KURS finner du all informasjon om kurs i LRKK sin regi.