Liten status

Hei igjen kjære klubbkollegaer,

Påsken er rett rundt hjørnet, det drypper fra taket og råkene i elvene blir stadig større. Nå går vi jammen en fin tid i møte !

Tenkte jeg ville gi dere en liten oppdatering fra oss i styret nå før vi alle tar langhelg.

Som jeg nevnte sist synes jeg det var et både trivelig og nyttig Årsmøte i klubben den 22. februar. Nå ligger protokollen ute på klubbens nettside og det burde være nyttig for alle og enhver å ta en titt på den. Flere gode besluttninger ble fattet. Litt mere utfyllende informasjon om noen av dem håper jeg kan være til nytte.

Aller først en stor takk til alle dere som har sagt ja til å påta seg nye verv i klubben. Likeså til de av dere som tok gjenvalg og fortsetter i viktige funksjoner.. mange takk !

Årsmøtet vedtok å etablere et nytt utvalg.. Hav/flattvann. Hanne Jarmann Larsen har tatt på seg ledertrøya for å få utvalget igang. Hilde Rindal har også sagt seg villig til å bli med. Kjempebra Hanne og Hilde …spot on ?. Med dette allerede på plass håper jeg vi kan få igang et aktivitetsmiljø også innenfor dette omerådet. Når man er ferdig kurset kan medlemmene ta del i et miljø og forsette å videreutvikle sine padleferdigheter. Timer i kajakk og båt sammen med gode kollegaer er viktig både for sikkerheten og for ferdighetene. Men kjære klubbkollegaer … ikke la Hanne og Hilde bli alene om å dra dette lasset !

Arbeidet med klubbhåndboka vedtok Årsmøtet å fortsette med. Den 15. mai settes den «til prøve» i klubben. Det vil gi oss muligheten gjennom sesongen til å både teste og videreutvikle boka slik at den blir et nyttig verktøy dokument for klubben. Etterhvert vil vi også harmonisere denne med klubbens nettside.

Peter Obel fremmet flere gode forslag vedrørende klubbens ungdomssatsing. Gratis medlemskap for 19 år og yngre ble vedtatt. Forslaget om flere tiltak vil bli vurdert nøyere fremover.

En siste ting jeg vil nevne fra selve Årsmøtet er vedtaket om å avsette kr 50 000,- til aktiviteter i klubben. Nærmere om søknad om slike midler finner dere i klubbhåndboka kapittel 7.

Styret hadde en oppsummering av årsmøtet den 15. mars. Fristen for innbetaling av kontingenten var den 16. … så det kan hende det dukker opp en purring fra kassereren etterhvert ?. Neste styremøte vil bli den 12. april. På dette møtet vil vi kombinere styremøte og møte med utvalgslederne. Det er viktig og det er helt nødvendig å ha en tett og god kommunikasjon med utvalglederne. Felles situasjonsforståelse og oppfattning er en forutsettning for et godt resultat.

Styret planlegger også et medlemsmøte med en derpåfølgende «Season kick off» i slutten av mai .. den 31. Agenda og program for denne kvelden kommer seinere.

Med risiko for å bli for omfattende og detaljert tror jeg dette for holde for denne gangen.

Riktig god påske alle sammen !

Mvh
Arve Senderud
Styreleder