LRKK Koronavettregler

Hver enkelt må ta ansvar og vurdere risikoen man utsetter seg selv og andre for.
Det forutsettes at alle er friske ved ankomst til naustet.

Det tillates maks 20 personer i hver gruppe inkludert instruktør/veileder.
Alle må overholde en minimumsavstand på 1 meter mellom hver person til enhver tid. Dette gjelder både på vann, under transport og på land. Dersom noen trenger hjelp, er hjelpen viktigere enn 1 meters avstand. Du plikter å hjelpe

Ikke klabb og berør utstyr og inventar dersom dette ikke er nødvendig.
Ved klubbaktiviteter, der rologgen ikke benyttes, skal ansvarlig leder noterere navn på alle deltagere. Dette for å lette eventuell smittesporing.

Hygienerutiner:
Vaske hender med såpe eller antibac umiddelbart etter ankomst til Naustet og før du berører utstyr og/eller inventar. Såpe/antibac står på bordet ved inngangen til garderobene.

Rologg:
Bruk helst egen mobil med app.
Evt. alltid bruke antibac før bruk av klubbens pc.

Garderobe:
Maks 2 personer i garderoben samtidig. Benytt tilgjengelig plass til skift i hele naustet
Oppbevar og berør kun eget tøy og utstyr. Oppbevar tøy i egen bag.

Fellesrom/stue:
Skal kun benyttes av inntil 5 personer om gangen. Husk rengjøring og hold avstand.

Bruk av utstyr – generelt:
Det oppfordres til i størst mulig grad å benytte privat utstyr.

Bruk av klubbens utstyr:
Alt utstyr (båt, åre, vest og spruttrekk) må skylles i såpevann og deretter i rent vann før det settes på plass i naustet. Bøtte/balje og såpe finnes ved inngangen til garderobene inne i Naustet. Unngå klorin da dette fort kan misfarge utstyr.
Rengjøring utføres utendørs og med rent vann fra Mjøsa. Vask kun det som er nødvendig. Vask godt på områder/punkter man er og har vært i kontakt med. Overflater og kontaktpunkter er viktigere enn under båten. Husk bærehåndtakene og sett utstyret på plass med rene hender.
Alle må benytte egen medbrakt vaskeklut eller tilsvarende ved rengjøring/tørking av utstyr. Dette skal taes med hjem etter bruk og vaskes til neste gangs bruk i Naustet. Gjenglemte vaskekluter/håndklær kastes umiddelbart.

Ved transport:
3 max 4 personer i hver bil. 1 meters regelen gjelder. 
Benytt antibac før og etter transporten. Etter eget ønske benytt gjerne munnbind/maske. 

GOD TUR!