Padling på flattvann/hav

Generelt
Klubbens organiserte aktiviteter på flattvann/hav har som hovedmålsetning å skape og opprettholde et godt sosialt miljø innen dette segmentet, med padlere i alle aldre og på de fleste nivåer. I tillegg skal aktivitetene vekke interesse for- og utvikle dyktighet og sikkerhet i padling på flattvann/hav. 
Padlemiljøet i LRKK skal være åpent og inkluderende. For å kunne padle på en sikker og trygg måte er det en fordel å kunne padle sammen med andre. Klubbens utvalg for padling på flattvann/hav jobber for økt aktivitet på turfronten, slik at det skal være gode muligheter for å bli med på fellesturer eller danne nettverk ved siden av utvalgets aktiviteter.  

Mandagspadling
Dette er et tilbud til medlemmer som nylig har gjennomført intro/sikkerhetskurs/våttkort, eller ikke har padlet på en stund. Det er alltid med en vert. Trenger du hjelp til å velge utstyr i Naustet, kan verten bistå. Mandager i juni, august og september.

Mandagspadling 2023:
05.06. Arve Senderud
12.06. Hilde Rindal
19.06. Cristina Spada
26.06. Mariann Sortland
31.07. Trond Karlsen
07.08. Grim Syverud
14.08. Hilde Jorunn Moen
21.08. Bjørn Hofmann
28.08. Trond Karlsen
04.09. Hanne Jarmann Larsen
11.09. Hans Petter Aas
18.09. Merete W Steen
25.09. Avslutning Merete W Steen med flere

  1. Verten samler gruppen på vannet før turen starter kl 18:00
  2. Verten velger tur ut fra vær og vind, som oftest går turen fra Naustet og oppover Lågen.
  3. Det padles i samlet gruppe. Underveis går vi i land
  4. Varighet 1-2 timer
  5. Sosial avslutning i Naustet

* Avslutning med eget program som kunngjøres etter hvert.

Kompistur
Mandager i juni, august og september. Møt klar på vannet kl 18:15 om du vil padle med andre. Som oftest padles det oppover Lågen. Hver enkelt er ansvarlig for egen sikkerhet på Kompistur. Varighet 1-3 timer. Utvalget Flattvann/hav oppfordrer medlemmer til erfaringsutveksling og å få padlevenner. 

Onsdagsløp
Onsdager i juni, august og september. Klar og på vannet kl. 18.00. 
Padling ut fra Naustet på Vingnes. Trimløp som er en blanding av trening og konkurranse. Onsdagsløpet er et breddearrangement for alle padlere. Du kan delta uansett hvilken kajakk du har og hvilken form du har. Distansen er på kun 3,6 km og lett gjennomførbar for alle. Alle starter med tidshandikap slik at alle kommer i mål stort sett likt. Systemet favoriserer lite trente padlere. Se fyldig informasjon på klubbens nettsider. 

Fellesturer
Klubbens utvalg for padling på flattvann/hav organiserer dagsturer og helgeturer i nærområdet og til kysten. Sommerturer ved kysten kan organiseres som ukesturer.  
Fellesturene er kun tilgjengelig for klubbens medlemmer og det kan bli stilt krav til erfaring og ferdighetsnivå. All informasjon om fellesturer som arrangeres i klubbregi skal inneholde informasjon som gjør at medlemmene lett kan avgjøre om turen passer for dem. 

Padleområder
De mest brukte padleområde er Mjøsa og Lågendeltaet. Også Næra, Sør- og Nord Mesna, Kroken og Espedalsvatnet er mye brukt. Disse padleområdene er nærmere beskrevet på klubbens nettsider, http://lrkk.no/aktiviteter/padleomrader-rundt-lillehammer/ 

Padleleder i Innlandet – en prosjektidé
Innlandet fylkeskommune ønsker å sette søkelys på det enkle og nære friluftslivet og å synligjøre de mange flotte turmulighetene langs våre store og små innsjøer.
Prosjektet går ut på å etablere ro- og padleruter i våre innsjøer og vann. Padleledene skal knyttes til andre ferdselsårer i innlandet.
Padlerutene skal synligjøre turmuligheter i nærfriluftsområdet for både nye og erfarne mosjonister som ønsker et aktivt friluftsliv i kajakk eller kano/robåt. Turrutene skal tilrettelegges der folk bor.
Ta kontakt med styret i LRKK dersom du ønsker å engasjere deg i Padleled Innlandet.
Klikk her for mer informasjon

Om forskrift om fredning av Lågendeltaet naturreservat  
Våtmarksområdet ved Gudbrandsdalslågens utløp i Mjøsa med omkringliggende krattskog og dyrket mark i Lillehammer kommune, Oppland fylke, er fredet som naturreservat ved Kronprinsreg.res. av 12. oktober 1990 under betegnelsen Lågendeltaet naturreservat. 
I tida f.o.m. 15. april t.o.m. 14. mai er all ferdsel til vanns og på gruntområder i Mjøsa og Lågen mellom reservatets søndre grense og linja Svinerumpa – Mosodden forbudt. 
I praksis medfører dette at man ikke kan padle ut fra Naustet på Vingnes. Det opprettes normalt en smal ‘korridor’ langs E6 fra Vingnesvika til reservatets søndre grense. Om man vil padle nordover i deltaet, må kajakker fraktes til nord for linja Svinerumpa – Mosodden. 
Link til forskrift: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1990-10-12-827 

Du kan kontakte flattvann/hav på e-post: flattvannhav@lrkk.no  
Se aktivitetskalender.