Padling på flattvann/hav

Generelt
Klubbens organiserte aktiviteter på flattvann/hav har som hovedmålsetning å skape og opprettholde et godt sosialt miljø innen dette segmentet, med padlere i alle aldre og på de fleste nivåer. I tillegg skal aktivitetene vekke interesse for- og utvikle dyktighet og sikkerhet i padling på flattvann/hav. 
Padlemiljøet i LRKK skal være åpent og inkluderende. For å kunne padle på en sikker og trygg måte er det en fordel å kunne padle sammen med andre. Klubbens utvalg for padling på flattvann/hav jobber for økt aktivitet på turfronten, slik at det skal være gode muligheter for å bli med på fellesturer eller danne nettverk ved siden av utvalgets aktiviteter.  

Mandagspadling
Mandager i juni, august og september. Padling ut fra Naustet på Vingnes.  Alle er klar og på vannet kl. 18.00. Varighet: 2 – 3 timer.

Passer for alle som har gjennomført intro/sikkerhetskurs. Dette er et lavterskeltilbud til nye medlemmer som søker noen å padle sammen med og som kan trenge å få mer erfaring på vannet. Det er alltid med en erfaren veileder som kan gi gode tips og råd. Veileder velger tur ut fra vær og vindforhold. Det padles som regel oppover i Lågendeltaet. 

Datoer mandagspadling 2021:

Datoer 2021Veileder mandagspadling
31. maiHilde Rindal
7. juniHanne Jarmann Larsen
14. juniHilde Rindal
21. juniGrim Syverud
28. juniGrim Syverud
  
2. augustArve Senderud
9. augustMerete W. Steen
16. augustMariann Sortland
23. augustCristina Spada
30. augustCristina Spada
  
6. septemberMerete W. Steen
13. septemberBjørn Hofmann
20. septemberSolvår Rønningen
27. september*Merete, Cristina og Hilde

* Avslutning med eget program som kunngjøres etter hvert

God tur!

Kompistur
Mandagspadlingen har ført til at mange av klubbens mer erfarne medlemmer møtes på vannet til samme tid som mandagspadlingen for å padle samlet eller i mindre grupper etter ønske og kvalifikasjoner. En trivelig anledning til å hente mer erfarne og bli bedre kjent med klubbens aktive medlemmer. Ansvarsmessig er ikke dette en aktivitet i klubbens regi og hver enkelt er ansvarlig for egen sikkerhet.

Onsdagsløp
Onsdager i juni, august og september. Klar og på vannet kl. 18.00. 
Padling ut fra Naustet på Vingnes. Trimløp som er en blanding av trening og konkurranse. Onsdagsløpet er et breddearrangement for alle padlere. Du kan delta uansett hvilken kajakk du har og hvilken form du har. Distansen er på kun 3,6 km og lett gjennomførbar for alle. Alle starter med tidshandikap slik at alle kommer i mål stort sett likt. Systemet favoriserer lite trente padlere. Se fyldig informasjon på klubbens nettsider. 

Fellesturer
Klubbens utvalg for padling på flattvann/hav organiserer dagsturer og helgeturer i nærområdet og til kysten. Sommerturer ved kysten kan organiseres som ukesturer.  
Fellesturene er kun tilgjengelig for klubbens medlemmer og det kan bli stilt krav til erfaring og ferdighetsnivå. All informasjon om fellesturer som arrangeres i klubbregi skal inneholde informasjon som gjør at medlemmene lett kan avgjøre om turen passer for dem. 

Padleområder
De mest brukte padleområde er Mjøsa og Lågendeltaet. Også Næra, Sør- og Nord Mesna, Kroken og Espedalsvatnet er mye brukt. Disse padleområdene er nærmere beskrevet på klubbens nettsider, http://lrkk.no/aktiviteter/padleomrader-rundt-lillehammer/ 

Om forskrift om fredning av Lågendeltaet naturreservat  
Våtmarksområdet ved Gudbrandsdalslågens utløp i Mjøsa med omkringliggende krattskog og dyrket mark i Lillehammer kommune, Oppland fylke, er fredet som naturreservat ved Kronprinsreg.res. av 12. oktober 1990 under betegnelsen Lågendeltaet naturreservat. 
I tida f.o.m. 15. april t.o.m. 14. mai er all ferdsel til vanns og på gruntområder i Mjøsa og Lågen mellom reservatets søndre grense og linja Svinerumpa – Mosodden forbudt. 
I praksis medfører dette at man ikke kan padle ut fra Naustet på Vingnes. Det opprettes normalt en smal ‘korridor’ langs E6 fra Vingnesvika til reservatets søndre grense. Om man vil padle nordover i deltaet, må kajakker fraktes til nord for linja Svinerumpa – Mosodden. 
Link til forskrift: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1990-10-12-827 

Du kan kontakte flattvann/hav på e-post: flattvannhav@lrkk.no  
Se aktivitetskalender.