Klubbhuset Naustet

Regler for bruk av oppholdsrom

Stuereglement for Lillehammer Ro- og Kajakklubb
Vedtatt på styremøte 27. juni 2006

 • Lokalet skal alltid ryddes og forlates i den stand det var i da du kom. Møbler skal settes på plass og hvis det trengs, skal gulvet feies/støvsuges.
 • Gulvet skal kun tørkes over med fuktig fille, uten store mengder vann.
 • Bøker, blader og annen litteratur skal behandles med forsiktighet, og skal ikke tas med bort fra lokalet.
 • Har du benyttet kjøkkenkroken så sørg for at komfyr og vannkoker med mer er avslått.
 • Er vannkannen tom, så hent nytt vann på båtforeningens hus.
 • Benken skal tørkes av, og engangskopper og fat skal kastes.
 • Fyring skal kun skje når personer er tilstede for tilsyn.
 • Påse at brennkammeret er lukket og at ingenting brennbart ligger inntil ovnen før du reiser.
 • Ikke legg inn ved like føre avreise, og la ilden dø ut mest mulig før du reiser.
 • Stol ikke på at andre låser etter deg.
 • Sørg for at alle vinduer og dører er låste ved avreise.
 • Hvis andre er ved naustet når du reiser, så gjør en avtale om at de låser.
 • Ikke ta dette som en selvfølge.
 • Ved vedlikehold, lakkering, maling, støping og lignende arbeider skal gulvet dekkes med plast.
 • Møblene må flyttes slik at de ikke tar skade og det må sørges for tilstrekkelig utlufting.
 • Videre må slikt arbeide planlegges i god tid, og legges utenfor ”høysesongen”.
 • Pussing og sliping er IKKE tillatt i storstua.
 • Arbeidet skal også gjøres så kortvarig som mulig slik at rommet ikke holdes opptatt lengre enn nødvendig.
 • Ved større arrangement og vedlikeholdsarbeid skal en representant i styret innformeres.
 • Ellers oppfordrer vi alle til å slappe av og kose seg i ”storstua”.