Utlånsregler

Utlån av klubbens materiell til klubbens medlemmer

Formål med reglene er å sikre brukernes sikkerhet og at utstyret og båtene blir benyttet på en slik måte at de ikke blir skadet eller påført unødig stor slitasje.

Endret 10. juni 2021 av Hilde Rindal (styremedlem)

Registrering i ROKORT:

Alle som benytter klubbens båter, skal registrere bruken i ROKORT. I sesongen (mai – november) er ROKORT  alltid tilgjengelig på PC i Naustet.
I app eller egen PC (https://rokort.dk/) må du logge inn med brukernavn/passord (person-id i Minidrett/rokort).

Evt. reservasjon (langtidsleie av båter merket med U, må gjøres i ROKORT. Det kan ikke gjøres reservasjon for privat bruk ut fra Naustet.

Rettigheter og plikter:

  • Bruk av klubbens kajakker og robåter er fritt for alle medlemmer som oppfyller de krav som er satt for de forskjellige båttypene (se under og lrkk.no).
    Dette gjelder med utgangspunkt fra klubbens anlegg på Vingnes (Naustet) og inkluderer dagsturer i nærområdet (eks: Næra, Kroken, Nord- og Sør Mesna, Gausa, Sjoa osv.).
  • Utstyret/båtene skal ikke fjernes fra klubbhuset i mer enn 1 dag, med unntak av kajakker fra utlånspoolen (merket med U).
  • Alt utstyr skal henges/settes tilbake på riktig plass etter bruk. Kajakker og båter skal rengjøres og tørkes godt, før de legges på riktig plass.
  • Medlemmer/brukere plikter å sette seg inn i klubbens gjeldende reglement og å holde seg oppdatert på endringer i regelverket.

Langtidsleie av båter og utstyr:

Styret har vedtatt en utlånspool med båter (inkl. åre/vest) for utlån i inntil 14 dager. Disse båtene er merket med U i det GRØNNE klassifiseringsmerket.

Andre båter og utstyr skal ikke fjernes fra Naustet lenger enn maks. 1 dag.

Utlån i forbindelse med kurs og andre aktiviteter i klubbens regi:

Kurs og aktiviteter i klubbregi har fortrinnsrett til båter og utstyr. Dette gjelder også ved deltagelse på turløp og konkurranser, når utstyrsutvalget er informert.

De(n) som er ansvarlig for aktiviteten vurderer behovet for varighet. Typisk ved kurs, ferdighetstrening, trimløp, fellesturer og konkurranser.

Klassifisering av båter og krav til bruker:

Flattvann/havskajakker:
Disse er klassifisert i fire fargegrupper etter hvilket nivå de er anbefalt for. Dette for å sikre at brukerne er kvalifisert til å ta vare på båtene, samt sin egen og andres sikkerhet. 

  • Båtene merket GRØNT er tilgjengelig for alle som har gjennomført Intro/sikkerhetskurs i klubbregi.
  • Båtene merket BLÅTT er tilgjengelig for alle som i tillegg har gjennomført Grunnkurs flattvann/hav.
  • Båtene med GULT og RØDT merke er tilgjengelig for de som har tilegnet seg erfaring og kunnskaper som sikrer trygg bruk og håndtering. Du bør ha padlet i minst en sesong etter endt Grunnkurs flattvann/hav  før du prøver disse. 

I tillegg har vi også mindre kajakker for ungdom. Klubben har også spruttrekk, vest og årer tilgjengelig for medlemmene.

Elvekajakker med utstyr:
Vi ønsker at medlemmene skal kunne utvikle seg til å bli så gode elvepadlere som de selv ønsker. Klubben har derfor et godt utvalg i elvekajakker og elvepadleutstyr, som er tilpasset de fleste ‘grener’ innen elvepadling. 

Kajakkene ligger i naustet og er tilgjengelig for alle medlemmene. Kajakkene kan benyttes ved naustet (i havnebassenget) av alle medlemmer.

Kajakkene kan brukes i elv bare av medlemmer med minimum grunnkurs i elvepadling eller tilsvarende erfaring, eller i følge med erfarne elvepadlere. Elveutstyret (hjelm, vest, våtdrakt osv.) skal oppbevares innelåst i elveutstyrsrommet og være tilgjengelig kun for medlemmer med minimum grunnkurs i elvepadling eller tilsvarende erfaring. I all hovedsak er det styrets kontaktperson for elv som godkjenner brukere av elveutstyret.

Robåter:
For å ivareta båtene på en forsvarlig måte, kreves det at bruker har tilegnet seg kunnskaper som sikrer brukerens sikkerhet, og at utstyret blir brukt korrekt, uten fare for skader og unødig slitasje. 

Nye roere skal ta kontakt med klubbens ro-miljø først.

Sanksjoner:

Styret kan nekte personer å låne eller leie utstyr og båter, hvis styret finner personen uskikket. Virkemidler ved mislighold kan være karantenetid eller bortvisning fra klubben.

Brukere kan gjøres erstatningsansvarlige for tapt eller skadet utstyr. Tapt eller skadet utstyr skal rapporteres til utstyrsutvalget.

Bruker må selv påse at utstyret er i orden før bruk. Klubben er ikke ansvarlig for uhell/ulykker ved feilaktig bruk av utstyret.  

All privat aktivitet skjer på eget ansvar.