NIF har gjort vedtak om opphør av all idrettslig aktivitet

Hei kjære klubbkollegaer,

På vegne av styret informerer jeg med dette om NIF sitt vedtak om opphør av all idrettslig aktivitet. Klubben har liten aktivitet i denne delen av året men det er allikevel ytterst viktig å presisere NIF sitt vedtak og at også dette gjelder for LRKK. Klubben vil se an situasjonen fremover og hvilke konsekvenser dette får for vår aktivitet nå og utover sommeren. Styret vil informere om videre utvikling og konsekvenser for klubben etterhvert fremover.

Se også: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettsforbundet—all-idrettsaktivitet-avlyses-med-umiddelbar-virkning/

Mvh
Arve Senderud
Styreleder