Om grunnkurs elvepadling

Kurset går over 2 dager á 8 timer 
Kurset gir oblat ‘Grunnkurs ELV’ i NPF-systemet. 

Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. I tillegg er deltakeren kjent med enkle sikkerhetsrutiner og øvelser, samt hvordan effektivt manøvrere kajakken. 

Innhold: 

Kunnskap om utstyret: 

 • Kajakken. Fotstøtte, knestøtte, ryggstøtte. 
 • Spruttrekket. Hva og hvorfor. 
 • Åra. Grep og vridning. 
 • Flytevest. Påkrevet. Det må opplyses om bruken og de forskjellige typene som finnes. 
 • Hjelm. Påkrevet. Det må opplyses om bruken og de forskjellige typene som finnes. 
 • Øvrig bekledning. Det må opplyses om bekledning i forhold til beskyttelse ved svømming i elv og i forhold til hypotermi. 
 • Line. Det må opplyses om hva man benytter line til og hvilke typer som finnes. 

Padleteknikk: 

 • Sittestilling 
 • Fremdriftstak 
 • Sveipetak 
 • Padle bakover 
 • Lave støttetak 
 • Kante båten, og beherske forskjellige tak med båten på kant 
 • Inn og ut av bakevjer 
 • Traversering 
 • Endring av retning i elva 

Sikkerhet: 

 • Utgang av kantret kajakk 
 • Kameratredning i elv 
 • Praktisk bruk av line 
 • Svømming i elv 
 • Synfaring av elv før egen padling 
 • Bruk av, og krav til personlig utstyr i forhold til sikkerhetsutstyr som skal finnes i gruppa. 

Teori:  

 • Elvelære. Teori om de forskjellige formasjoner man møter på elva. 
 • Tegn og signaler. 

Deltakerne skal ha kunnskap om: 

 • Hvorfor og hvordan det organiseres i grupper. 
 • Videre kurs og utdanning innenfor NPF. 

Etter gjennomført kurs kan deltageren benytte klubbens elvekajakker med tilhørende utstyr.