Klubbens utvalg

Lillehammer ro- og kajakklubb er organisert med følgende utvalg:

Kurs
Flattvann/hav
Elv
Roing
Utstyr

Se også retningslinjer for utvalgsetablering.

Kurs (kurs@lrkk.no)

Kursutvalget ivaretar klubbens kursaktiviteter. Klubben arrangerer en mengde kurs, og har instruktører som er godkjente i NPF`s våttkort system. Målsettingen for utvalget er å lage et faglig og sosialt godt kursmiljø i klubben. Utvalget inspirerer medlemmene til å utvikle padleferdigheter og innsikt om sikkerhet for padling på hav/flattvann.

Utvalgets medlemmer:

 • Pål Eirik Alrek (leder)
 • Jan Flohr
 • Anne Salberg og
 • Trond B. Karlsen.

Flattvann/hav (flattvannhav@lrkk.no)

Utvalget for flattvann/hav har som målsetting å få opp aktiviteten rundt turer/løp som en sosial aktivitet. Vi anses det som særdeles viktig å følge opp nye medlemmer og få disse med på enkle turer. Målet er at klubben skal være en sosial arena hvor du enkelt kan finne noen å dra på tur med. For å oppnå dette vil vi gjøre følgende:
• fast lavterskel-tur en gang i uka
• onsdagsløp for de som vil konkurrere
• arrangere helgeturer i nærområdet og til kysten
• møte opp på kurs for å informere og rekruttere
• avholde bildekvelder fra arrangerte turer
• fortløpende vurdere innkjøp som gjør det enkelt å dra på tur
• motivere medlemmer til selv å arrangere turer

Utvalgets medlemmer:

 • Merete Welhaven Steen (leder)
 • Hilde Rindal
 • Cristina Spada

Se også kurs som holdes i klubb-regi.

Elv (elv@lrkk.no)

Elvepadleutvalget er et utvalg som skal ivareta klubbens aktiviteter på elvepadlesiden.
Målsetningen for utvalget er: Ta vare på, og fortsatt å skape et sosialt og godt elvepadlemiljø i klubben. Vekke interesse for, og utvikle dyktighet og sikkerhet i elvepadling.

For å oppnå dette har vi følgende mål:

 • Opprettholde og utvikle et godt turtilbud til medlemmene på alle nivå.
 • Avholde kurs for å sikre rekruttering og videreutvikling av medlemmene.
 • Avholde temakvelder for medlemmene.
 • Vurdere/foreta innkjøp av utstyr og kajakker, i forhold til behov blant medlemmene.
 • Oppdatere og modernisere klubbens utstyr og kajakker i forhold til utviklingen på funksjonalitet og sikkerhet.
 • Holde stor fokus på rekruttering blant barn og ungdom. Holde spesialkurs for familier/barn og sørge for et godt utvalg i barnekajakker og utstyr.
 • Motivere medlemmene til personlig utvikling gjennom å gå flere kurs. Og ved å delta som instruktører på klubbens kurs.

Utvalgets medlemmer:

 • Oddbjørn Flaa (leder)
 • Frode Flaa
 • Jostein Sørensen
 • Terje Meistad,
 • Roger Kveen Volden og
 • Michael Cosford.

Roing (roing@lrkk.no)

For å kunne ro i Lrkk må du bli medlem (du kan evt få prøvetime ved å kontakte roing@lrkk.no) Du må ha ro opplæring av klubbens roansvarlige/godkjennes av samme dersom du er roer fra før, og tildeles båtrettigheter. Vi ror på Mjøsa og i Lågen litt avhengig av vind og vannstand samt strømmen i lågen. Vi har med flytevest i båten og tilstreber å ikke krysse Mjøsa annet enn mellom Vingnes brua og renseverket. Klubben har få men mosjonsaktive roere, som gjerne blir med på mosjons økt på vannet. Klubben har et godt og bredt utvalg av båter til alle nivå. Vil du se hva for båter klubben har, klikk her!(-> til lang tekst jeg har kladde til om de enkelte båter i klubben)

Klubben skal både kunne gi et tilbud til nye medlemmer som ønsker å lære roing, og de som har roerfaring fra tidligere. Lrkk har ikke som mål å utvikle konkurranseroere, men heller skape et bra miljø med fokus på opplæring og mosjon. Lrkk satser på aldersgruppen 15 år til godt voksne. Barneaktivitet er helt avhengig av ildsjeler (foreldre som tilrettelegger aktivitet for egne barn og venner av disse). Dette er ikke noe som klubben ser muligheter for på nåværende tidspunkt.

Vil du i kontakt med utvalget, skriv til roing@lrkk.no Onsdags kvelden er et godt tidspunkt for å treffe folk i klubben dersom du vil tale med oss og se hva klubben har å tilby, velkommen!

Utvalgets leder er Peter Obel

Utstyr (utstyr@lrkk.no)

Utstyrsutvalget er et utvalg som skal ivareta klubbens utstyr. Overordnet målsetting for utstyrsutvalget er å ha ansvar for planlegging og innkjøp av alle typer utstyr som klubben har behov for. Retningslinjer for utstyrsutvalget.

Utvalgets medlemmer:

 • Per Tore Granli (leder)
 • Jacob Jacobsen
 • Peter Obel
 • Per Willy Næsseth