Klubbens utvalg

Lillehammer ro- og kajakklubb er organisert med følgende utvalg:

Elvepadling
Flattvann/hav
Roing
Utstyrsutvalg

Se også retningslinjer for utvalgsetablering.

 

Elvepadling

Elvepadleutvalget er et utvalg som skal ivareta klubbens aktiviteter på elvepadlesiden.
Målsetningen for utvalget er: Ta vare på, og fortsatt å skape et sosialt og godt elvepadlemiljø i klubben. Vekke interesse for, og utvikle dyktighet og sikkerhet i elvepadling.

For å oppnå dette har vi følgende mål:

  • Opprettholde og utvikle et godt turtilbud til medlemmene på alle nivå.
  • Avholde kurs for å sikre rekruttering og videreutvikling av medlemmene.
  • Avholde temakvelder for medlemmene.
  • Vurdere/foreta innkjøp av utstyr og kajakker, i forhold til behov blant medlemmene.
  • Oppdatere og modernisere klubbens utstyr og kajakker i forhold til utviklingen på funksjonalitet og sikkerhet.
  • Holde stor fokus på rekruttering blant barn og ungdom. Holde spesialkurs for familier/barn og sørge for et godt utvalg i barnekajakker og utstyr.
  • Motivere medlemmene til personlig utvikling gjennom å gå flere kurs. Og ved å delta som instruktører på klubbens kurs.

Utvalgets medlemmer:
Utvalgsleder: Frode Flaa (Tlf: 95 75 45 78. E-post: frode.flaa@g-uld.no)
Utvalgsmedlem: Oddbjørn Flaa (Tlf: 98 60 62 70. E-post: O.flaa@hotmail.com)
Utvalgsmedlem: Jens Kåre Holen (Tlf: 90 11 77 51. E-post: jens.holen@gmail.com)
Uttvalgsmedlem: Terje Meistad

 

Flattvann/hav

Her kommer det mer informasjon.

 

Roing

Klubben skal både kunne gi et tilbud til nye medlemmer som ønsker å lære roing, og de som har roerfaring fra tidligere. Lrkk har ikke som mål å utvikle konkurranseroere, men heller skape et bra miljø med fokus på opplæring og mosjon. Lrkk satser på aldersgruppen 15 år til godt voksne. Barneaktivitet er helt avhengig av ildsjeler (foreldre som tilrettelegger aktivitet for egne barn og venner av disse). Dette er ikke noe som klubben ser muligheter for på nåværende tidspunkt.

 

Utstyrsutvalg

Utstyrsutvalget er et utvalg som skal ivareta klubbens utstyr. Overordnet målsetting for utstyrsutvalget er å ha ansvar for planlegging og innkjøp av alle typer utstyr som klubben har behov for. Retningslinjer for utstyrsutvalget.

Utvalgets medlemmer:
Utvalgsleder: Per Tore Granli
Jacob Jacobsen
Jens Kåre Holen
Per Willy Næsseth