Retningslinjer for utstyrsutvalget

Vedtatt i styremøte 25. oktober 2012

Styret har vedtatt å etablere et utstyrsutvalg i LRKK.

Følgende personer er i utvalget: Per Villy Næsseth (leder), Per Tore Granli, Bjarne Søby og Jens Kåre Holen. Utvalget velger selv en leder, og gir beskjed til styret om det.

Dette utvalget må følge de retningslinjene som styret tidligere har vedtatt.

Utstyrsutvalget vil i utgangspunktet ha ansvar for planlegging og innkjøp av alle typer utstyr som klubben har behov for.

Dette innbefatter: Kajakker av alle typer (Hav, Flattvann og elv) Og ro-materiell. Det kan også innbefatte felles turutstyr som Lavvo, Kajakkhenger osv. Samt utstyr til klubbhuset (grill, hagemøbler osv.) I tillegg ønsker styret å gi noen anbefalinger og ønsker om hvordan utvalget bør jobbe:

1. Innhente så mye informasjon om eksisterende utstyr som mulig.

Herunder å få oversikt i kajakkstativet.

2. Benytt loggboken og finn ut hvilke typer kajakker som er mest brukt, og likeså minst brukt. Dette for å danne et bilde av behov.

3. Innhente “ønskelister” fra de andre utvalgene og andre aktive medlemmer som kan forventes å ha kunnskaper/erfaringer vedrørende utstyret.

4. Sette opp et budsjett som utvalget kan presentere for styret før årsskiftet.

5. Etter at årsmøtet har vedtatt budsjettet i februar, kan utvalget gjøre de vedtatte innkjøp