Klubbhåndboka

 

Les klubbhåndboka du her.  (Revidert utgave lagt ut 02.12.2018)

 

Etter anbefaling fra styret vedtok Årsmøtet 2018 i LRKK at klubbhåndboka skulle settes til prøve fra 15 mai 2018 og frem til Årsmøtet 2019.

Dette er gjort ved at klubbhåndboka nå er lagt ut på klubbens hjemmeside og dermed gjort tilgjengelig for alle klubbens medlemmer.

Hovedhensikten med å gjøre det på denne måten er å få klubbens medlemmer til å lese klubbhåndboka og bidra til harmonisere denne med klubbens virkelige liv.

På denne måten håper klubben at klubbhåndboka i de kommende måneder kontinuerlig vil oppdateres og på den måten bli et godt rammeverk for styring og drift av LRKK.

Feil, mangler, ting som er uklart, ting som må inn osv .. meldes inn til styret pr e-mail som vurderer og foretar kontinuerlige oppdateringer.

På den måten vil flere bidra til å løfte klobbhåndboka oppover og fremover. Klubbhåndboka setter ingen vedtekter etc til side.

28/5 – 2018

Arve Senderud
Styreleder