Referater

Under finner du

  • Protokoller fra årsmøtene tilbake til 2010
  • Årsmeldinger fra utvalgene og
  • Protokoller etter møter med utvalgslederne
  • Protokoller fra styremøtene

Årsmøter:
Protokoll fra årsmøte 2018
Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 2017
Protokoll fra årsmøte 2017
Referat fra årsmøte 2016
Referat fra årsmøte 2015
Referat fra ekstraordinært årsmøte 2015
Referat fra årsmøte 2014
Referat fra årsmøte 2013
Referat fra årsmøte 2012
Referat fra årsmøte 2011
Referat fra årsmøte 2010

 

Årsmeldinger:
Årsmelding 2017 (Elvepadling, Flattvann/hav, Roing, Utstyrsutvalg)
Årsmelding 2016 (Elvepadling, Flattvann/hav, Roing, Utstyrsutvalg)
Årsmelding 2015 (Elvepadling, Flattvann/hav, Roing, Utstyrsutvalg)
Årsmelding 2014 (Elvepadling, Flattvann/hav, Roing, Utstyrsutvalg)
Årsmelding 2013 (Elvepadling, Flattvann/hav, Roing, Utstyrsutvalg)
Årsmelding 2012 (Elvepadling, Flattvann/hav, Roing, Utstyrsutvalg)
Årsmelding 2011 (Elvepadling, Flattvann/hav, Roing, Utstyrsutvalg)
Årsmelding 2010 (Elvepadling, Flattvann/hav, Roing, Utstyrsutvalg)

Møter med utvalgsledere:
08.11.2018 (inkl statusrapport fra utstyrutvalget)
12.04.2018

Styremøter:
22.11.2018
11 og 24.10.2018
Protokoll-styremøte-LRKK-15.05.2018 inkl regnskap pr 31.04.2018
Protokoll-styremøte-LRKK-12.04.2018
Protokoll-styremøte-LRKK-15.03.2018
Protokoll styremøte LRKK 08.02.2018
Protokoll styremøte LRKK 25.01.2018
Protokoll styremøte LRKK 04.01.2018
Protokoll styremøte LRKK 16.11.2017
Styremøte LRKK 21.09.2017
Styremøte LRKK 24.08.2017
Styremøte LRKK 19-06-2017
Styremøte LRKK 11-05-2017