Referater

Årsmøtereferater:

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 2017
Referat fra årsmøte 2016
Referat fra årsmøte 2015
Referat fra ekstraordinært årsmøte 2015
Referat fra årsmøte 2014
Referat fra årsmøte 2013
Referat fra årsmøte 2012
Referat fra årsmøte 2011
Referat fra årsmøte 2010

 

Årsmeldinger:

Årsmelding 2016 (Elvepadling, Flattvann/hav, Roing, Utstyrsutvalg)
Årsmelding 2015 (Elvepadling, Flattvann/hav, Roing, Utstyrsutvalg)
Årsmelding 2014 (Elvepadling, Flattvann/hav, Roing, Utstyrsutvalg)
Årsmelding 2013 (Elvepadling, Flattvann/hav, Roing, Utstyrsutvalg)
Årsmelding 2012 (Elvepadling, Flattvann/hav, Roing, Utstyrsutvalg)
Årsmelding 2011 (Elvepadling, Flattvann/hav, Roing, Utstyrsutvalg)
Årsmelding 2010 (Elvepadling, Flattvann/hav, Roing, Utstyrsutvalg)

 

Referater fra styremøter:

Referater fra klubbens styremøter blir lagt inn her.
Styremøte LRKK 19-06-2017
Styremøte LRKK 11-05-2017
Styremøte LRKK 24.08.2017
Styremøte LRKK 21.09.2017
Protokoll styremøte LRKK 16.11.2017