Styret

Styret 2017:

Leder:                   Arve Senderud
Nestleder:           Audun Gjevre
Styremedlem:    Solveig Thoresen
Kasserer:             Per Anders Bang
Varamedlem:     Caroline Wiseth
Varamedlem:     Frode Flaa

Revisorer:           Jørn Gunnar Kleven og Ole Wiseth

Valgkomite:       Jan Flohr, Anne Salberg & Dag Johnny Nedberg
Varamedlem:   Marianne Stenestø Lille