Ønsker du å bli instruktør/aktivitetsleder i elvekajakkpadling?

10-11 august 2019 tilbyr LRKK sikkerhetskurs for de som ønsker å gå NPF sin kursstige til aktivitetsleder.

Kurset avholdes lokalt med egen instruktør fra klubben.

Kurset sponses av klubben (gratis), mot at deltagerne forplikter seg til å bidra i klubben når de er ferdig utdannet.

Som «våttkort-godkjent» aktivitetsleder kan du lede grupper på turer opp til grad3+ og avholde grunnkurs i elvekajakkpadling.

Antall plasser er noe begrenset, og ved stort antall påmeldinger vil elveutvalget i samråd med styreleder gjøre en vurdering på hvem som er best egnet i forhold til klubbens behov og deltagerens egnethet.

Neste trinnet på våttkortstigen er teknikkurs, og tilslutt aktivitetslederkurs.

Disse kursene vil også bli dekt av klubben.

Send en søknad til elv@lrkk.no der du skriver hvilket nivå du padler på, hvor ofte du padler og gjerne nevne noen av elvene du har padlet.

Søknadsfrist er 1. juli.

Terminliste for flattvann/ hav 2019 er klar !

Mandagspadlingen starter med kick-off mandag 3. juni kl. 18.00 !  Da blir det kick off for hele klubben. Planen er at alle de som vil  kan padle seg en liten tur eller teste ut løypa for onsdagspadlingen.  Vi samles så til grillfest fra kl. 20.00. Håper å se mange der, og selvsagt på våre andre aktiviteter. Dette ligger an til å bli nok en bra sesong !   Mandagspadlingen blir hver mandag i juni, august og september; se også aktivitetskalenderen. 

Onsdagspadlingen startet opp 15. mai, og vil drive på ut juni. Den vil så starte opp igjen i august, og drive på fram til midten av oktober, se også aktivitetskalenderen

På turfronten har vi følgende å tilby:

  • Lørdag 25. mai blir det dagstur på Næra hvor vi repeterer  redning, støttetak, kanting og annen moro som det er nyttig å friske opp før sesongstart
  • 15. – 16. juni blir det tur til Fjorda som ligger like ved Randsfjorden
  • 19. – 26.juli tur til Langøytangen Fyr utenfor Langesund
  • 20. – 22.september så går den årlige padlesamlingen på Rangøya av stabelen

Alt dette kan du lese mer om under fanen Turer i menyen (Under aktiviteter)

Hanne Jarmann Larsen (leder utvalg for flattvann/hav)

Første onsdagsløp avholdt

Da har det blitt 15. mai, og en kan padle både sørover og nordover fra naustet. Første onsdagsløp ble avholdt kl. 18.00 i dag.

Onsdagspadling ved naustet er nå lagt inn i aktivitetskalenderen; http://lrkk.no/aktiviteter/aktivitetskalender/

Oversikt over onsdagspadling finner du her

Ro og padleloggen er på plass i naustet, og vi vil at dere skal registrere turene deres her. Dette er viktig for klubben for å få oversikt over aktiviteten, og for prioritering av investeringer etc. Det står en pc i naustet hvor turer kan registreres; dette kan også gjøres på nettet: (kan også gjøres på telefonen)
https://rokort.dk/

Iphone har også en app en kan installere som heter rokort; en kan da logge seg på her.
ID-nummer i Min idrett (https://minidrett.nif.no/) brukes som brukernavn hvis en vil bruke rokort-appen for iphone. Dette nummeret brukes også som innlogging på mobil-utgave av rokort på android.

Ønsker alle en gode turer på vannet utover våren ! For sikkerheten sin del er det en fordel å være flere sammen; spesielt når en er nybegynner. Anbefaler mandagspadling og onsdagsløp. Følg også med på lrkk sine Facebook sider.

Padling før 15 mai; info fra Styreleder

Hei igjen kjære klubbkollegaer.. 😊

Styret har de siste dagene fått flere henvendelser ang padling utifra Naustet. Styret tok av den grunn idag kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling ang dispensasjon til å padle i naturreservatet. Kartet nedenfor viser tillatt ferdselsområde. Fylkesmannen vil også de nærmeste dagene sette opp plakater i området.

Kanskje litt strevsomt å frakte båtene til Vignesvika, men gode traller skal finnes i naustet.

God tur – be safe ..👍

Arve Senderud
Styreleder

Onsdagspadling på elv 2019

Elveutvalget har i år gleden av å tilby elvepadleaktiviteter hver onsdag fra og med 8 mai til og med 29 juni. Og fra 14 august til og med 25 september.

Vi har satt opp en «vaktliste» med erfarne padlere, som har ansvaret for å informere om, og lede hver sin onsdagspadling.

Padlingen vil i hovedsak foregå i lokale elver. Aktivitetene vil variere i vanskelighetsgrad, så det er ikke sikkert det alltid vil passe alle. Men i utgangspunktet skal det være en lavterskel aktivitet.

Detaljert info vil bli lagt ut på klubbens facebookside senest dagen før. Her vil det bli informert om hvor, når og hvilken vanskelighetsgrad det blir.

8 mai: Frode, 15 mai: Oddbjørn, 22 mai: Roger, 29 mai: Frode, 5 juni: Oddbjørn, 12 juni: Terje, 19 juni: Jostein, 26 juni: Jens Kåre, 14 august: Frode, 21 august Jens Kåre, 28 august: Oddbjørn, 4 september: Roger, 11 september: Audun, 18 september: Jostein og 25 september: Terje.

Disse datoene legges også inn i aktivitetskalenderen, så det er bare å følge med der: http://lrkk.no/aktiviteter/aktivitetskalender/