Første onsdagsløp avholdt

Da har det blitt 15. mai, og en kan padle både sørover og nordover fra naustet. Første onsdagsløp ble avholdt kl. 18.00 i dag.

Onsdagspadling ved naustet er nå lagt inn i aktivitetskalenderen; http://lrkk.no/aktiviteter/aktivitetskalender/

Oversikt over onsdagspadling finner du her

Ro og padleloggen er på plass i naustet, og vi vil at dere skal registrere turene deres her. Dette er viktig for klubben for å få oversikt over aktiviteten, og for prioritering av investeringer etc. Det står en pc i naustet hvor turer kan registreres; dette kan også gjøres på nettet: (kan også gjøres på telefonen)
https://rokort.dk/

Iphone har også en app en kan installere som heter rokort; en kan da logge seg på her.
ID-nummer i Min idrett (https://minidrett.nif.no/) brukes som brukernavn hvis en vil bruke rokort-appen for iphone. Dette nummeret brukes også som innlogging på mobil-utgave av rokort på android.

Ønsker alle en gode turer på vannet utover våren ! For sikkerheten sin del er det en fordel å være flere sammen; spesielt når en er nybegynner. Anbefaler mandagspadling og onsdagsløp. Følg også med på lrkk sine Facebook sider.

Padling før 15 mai; info fra Styreleder

Hei igjen kjære klubbkollegaer.. 😊

Styret har de siste dagene fått flere henvendelser ang padling utifra Naustet. Styret tok av den grunn idag kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling ang dispensasjon til å padle i naturreservatet. Kartet nedenfor viser tillatt ferdselsområde. Fylkesmannen vil også de nærmeste dagene sette opp plakater i området.

Kanskje litt strevsomt å frakte båtene til Vignesvika, men gode traller skal finnes i naustet.

God tur – be safe ..👍

Arve Senderud
Styreleder

Onsdagspadling på elv 2019

Elveutvalget har i år gleden av å tilby elvepadleaktiviteter hver onsdag fra og med 8 mai til og med 29 juni. Og fra 14 august til og med 25 september.

Vi har satt opp en «vaktliste» med erfarne padlere, som har ansvaret for å informere om, og lede hver sin onsdagspadling.

Padlingen vil i hovedsak foregå i lokale elver. Aktivitetene vil variere i vanskelighetsgrad, så det er ikke sikkert det alltid vil passe alle. Men i utgangspunktet skal det være en lavterskel aktivitet.

Detaljert info vil bli lagt ut på klubbens facebookside senest dagen før. Her vil det bli informert om hvor, når og hvilken vanskelighetsgrad det blir.

8 mai: Frode, 15 mai: Oddbjørn, 22 mai: Roger, 29 mai: Frode, 5 juni: Oddbjørn, 12 juni: Terje, 19 juni: Jostein, 26 juni: Jens Kåre, 14 august: Frode, 21 august Jens Kåre, 28 august: Oddbjørn, 4 september: Roger, 11 september: Audun, 18 september: Jostein og 25 september: Terje.

Disse datoene legges også inn i aktivitetskalenderen, så det er bare å følge med der: http://lrkk.no/aktiviteter/aktivitetskalender/

Grunnkurs elvekajakkpadling 2019

Dato: 22-23 juni.

Frist for påmelding: 1 juni.

Pris: 2200.-

Antall plasser: 6.

Instruktør: Frode Flaa.

Påmelding til: frode.flaa@gu.no / 95754578.

Kurset er et våttkort-godkjent kurs som går over 2 dager a 8 timer. I løpet av kurset vil du lære grunnleggende ferdigheter i elvekajakkpadling. Du vil etter endt kurs kunne delta på grad 2 padling, ha kjennskap til hvilket utstyr du trenger, og hvordan du bruker det.

Som medlem i LRKK vil du, etter gjennomført kurs, få tilgang til klubbens elveutstyr. Klubben har et godt utvalg av kajakker for de fleste grenene av elvekajakkpadling.

Kurset inkluderer alt utstyr du trenger, med unntak av fottøy.

PS: Kurset er for personer med lokal tilknytning (Lillehammer og omegn) som ønsker å padle elv sammen med klubbens medlemmer. Vi er ikke en kommersiell kursholder, men holder kurs for å rekruttere flere elvepadlere til klubben.