Pete’s foredrag om sikkerhet på elva

17. april ble det arrangert en aldeles ypperlig temakveld for elvepadlerne i Naustet. Det var stor  oppslutning og vi fikk innblikk i turer i Norge, Slovenia, New Zealand og British Columbia.
Dette takket være foredragsholderne Oddbjørn Flaa, Terje Meistad, Roger Kveen Volden og Simon Westgarth.

Avslutningsvis kjørte Pete Vickers et veldig nyttig og givende foredrag om sikkerhet. Presentasjonen finner du her.

Tusen takk Oddbjørn, for et meget godt initiativ :-)

Utvalg for flattvann / hav er etablert

Nytt av året er at det er satt ned et utvalg for flattvann/hav. Vi skal prøve å få opp aktiviteten rundt turer/løp og håper nye som gamle travere vil slutte opp om arrangementene. Vi har lagt oss på et ganske lavt ambisjonsnivå nå dette første året, men målet er jo at aktivitetene skal skyte fart og bli mer selvgående etter hvert.

Det blir derfor satt i gang igjen med en fast lavterskeltur hver mandag kl 18. Dette er en ypperlig mulighet for nye som ikke har noen å padle med og som kan trenge å få mer erfaring. Det vil være med erfarne folk som kan gi gode tips og råd. Også ypperlig for de mer erfarne som bare vil ha en hyggelig tur. Turene blir med utgangspunkt i naustet og er det stemning for det, blir det tur til f eks Næra eller andre vann i nærområdet.

Turene er ikke å anse som klubbturer, men private turer hvor den enkelte deltar på eget ansvar.
Slik ser årets terminliste ut (det henges opp et eksemplar i naustet også):

Juni:

August:

  • Lavterskeltur hver mandag kl 18
  • Onsdagsløp hver onsdag kl 19
  • 24.-26. – Tripp-Trapp Triathlon – https://www.tripp-trapp.no/ – kontakt Anne Salberg på mail; annesalberg@hotmail.com

I juni eller august vil vi i tillegg prøve å få til en overnattingstur på Helgøya, men denne bestemmes litt etter været.

September:

Da håper vi å se deg på mange av disse turene 

Hilsen Hilde, Audun og Hanne

Se også Terminliste-flattvann-hav-2018

Kanotur på Fjorda vest for Randsfjorden

DNT Lillehammer

FREDAG 15.- SØNDAG 17. JUNI

Denne tradisjonsrike padleturen er en naturopplevelse av de sjeldne. Fjorda er et padleeldorado med bukter, sund og øyer. Denne turen har, men noen få unntak, vært på programmet hver sommer i tre tiår. Turen passer for alle aldersgrupper. Ingen padleerfaring er nødvendig. Turlederen kan være behjelpelig med leie av kano.

Oppmøte: Håkons Hall kl 16.30 eller Vestland kanoutleie ved Fjorda kl 18.30

Utstyr: Hver deltaker sørger selv for telt, mat, overnattings- og kokeutstyr.

Vanskelighetsgrad: Enkel

Pris: om lag kr 600 for leie av kano, kr 100 for parkering. Dette betales av hver enkelt.

Påmelding: Innen mandag 11. juni kl. 20:00 til turleder

Turleder: Øyvind Nyfløt, tlf: 991 52 987,

Kontaktperson barnas turlag; Ingvill Helset

Mer info finnes på DNT sine nettsider :
https://lillehammer.dnt.no/aktiviteter/95280/853055/

Status fra styreleder 28.05

Hei igjen kjære klubbkollegaer !

Det er en liten stund siden sist jeg gav lyd fra meg så nå har jeg satt meg ned foran tastaturet

Mange av klubbens medlemmer er allerede godt igang med sine aktiviteter på vannet. Alle utvalg er også så vidt jeg kan se godt igang med sine favoritter.

Klubben kom seg trygt igjennom årets vårflom. Som styreleder var det betryggende å se hvordan erfarne og ansvarsfulle medlemmer fulgte opp og var klare til innsats. Flommen nådde toppen den 18. mai og da var det ca 10 cm igjen før vannet hadde begynt å sige inn i naustet.

Vårdugnaden ble gjennomført søndag 13. mai. Flott innsats fra ca 20 medlemmer gjorde sitt til at klubbens anlegg på Vingnesodden tidlig stod klart for sesongen. Noe opprydding etter flommen gjenstår men vi får vente til flomvannet slipper oss til. På vegne av oss alle i klubben takker jeg for velvillighet og flott innsats fra alle som deltok.

Styret mottok for et par dager siden forsikringsselskapets avgjørelse på skaden på pipa og taket på naustet. Vi får dekket hele skaden som ble taksert til kr 72 000,-. Mere om denne saken på medlemsmøtet den 31. mai

Styret har jevnlig gjennomført sine månedlige styremøter. Sakene har vært relativt rutinemessige og av administrativ art. Samordnet rapportering ble gjennomført for klubben innen fristens utløp. Et godt møte med utvalgslederne er også gjennomført. Hovedkonklusjonen er at vi er godt samkjørte. Neste styremøte gjennomføres 15. august.

Som tidligere annonsert blir det nytt medlemsmøte med derpåfølgende «season kick off» torsdag 31. mai. Vi starter kl 1900 med medlemsmøte og etter ca 1 times møte er grillen forhåpentligvis varm. Styret håper å se så mange som mulig av dere og få en hyggelig prat denne kvelden.

Agendapunktene på medlemsmøtet blir

– Innledning
– Info om digital rologg
– Info om skadesaken på pipe og tak i vinter
– Info om aktivitet den 11. august
– Info fra utvalgene
– Info om fremdrift på klubbhåndboka
– Eventulet

Værgudene er med oss ser det ut til og jeg håper på en fin sosial kveld i vannkanten

Legger ved noen bilder fra dugnaden ..

Vel møtt på torsdag kveld !

Mvh
Arve Senderud
Styreleder

Første onsdagspadling i sesong 2018 unnagjort !

5 sprekinger møtte opp på årets første onsdagspadling. Mjøsa er nå på sitt høyeste og det var mye vind. Men vi padlet sørover mot brygga sør for Vingnesvika, og fikk padlet ca. 4 km i moderate bølger. En fin start på sesongen. Se http://lrkk.no/aktiviteter/onsdagspadling/

Vi er fortsatt optimister med hensyn på flom. Det ser ut som om Mjøsa stabiliserer seg; følg med på lrkk sine facebooksider. Det vil varsles der dersom det kreves snarlige tiltak.