PÅMELDING MIXTUR VALLDAL 22-25 JUNI

Vi åpnet for påmelding på styremøtet den 23. mars. Vi mottok da 15 påmeldinger. Disse fordeler seg med 12 i hytte og 3 i telt.

Viser til tidligere info som er lagt ut om turen vedr. krav til deltakelse o l.
Transporten vil skje med privatbiler og hengeren vil bli benyttet.
Klubben sponser deler av bokostnadene, så egenandelen blir på kun kr 500 – 700,- for hele helga.
Vi har reservert 22 -24 sengeplasser (avhengig av hvor nære folk er) og disse fylles opp fortløpende etter påmelding. De som innfrir krav til deltakelse prioriteres.

Påmelding på mail til Hanne Jarmann Larsen, hja-lars@online.no.
Oppgi da om du vil ha plass i hytte, telt eller bobil.

SISTE FRIST FOR BINDENDE PÅMELDING ER 25.04.2023

Følg også med på klubbens Facebook sider for oppdatert informasjon om turen