Status fra Arve (styreleder) 24.1.2018

Hei kjære klubbkollegaer,

Håper dere alle sammen har mottatt innkallingen til klubbens årsmøte den 22 februar.

Bortsett fra at det snør og snør – noe som gjør at jeg titt og ofte tenker på Nausttaket – registrerer jeg at det foregår mye godt arbeide i klubben. Det er tid for oppsummering og legging av nye planer.

Styremøte nr 2/2018 gjennomføres torsdag 25. januar. Hovedtemaet er oppfølging av fremdriftsplanen mot årsmøtet. Her kan dere se mere detaljert hva vi skal igjennom denne kvelden

Agenda
1. Innledning
2. Fremdriftsplan – er vi i rute og evt justeringer ?
3. Status årsberetning 2017
4. Status revidert regnskap 2017 og budsjett 2018
5. Status valgarbeide
6. Organisasjonsplan
7. Status klubbhåndboka
8. Økonomi
9. Innkomne saker til styret
10. Evt

Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker det.

Ellers vil jeg nevne at våre gode naboer i Vingnesvika (Båtforeningen) fyller 50 år dette året. De planlegger å bruke hele Vingnesvika den 11 august. Mere om dette på årsmøtet. Kanskje det er en fin dato og kveld for «8 – eren» kjære ro kollegaer 

Mvh
Arve Senderud
Styreleder