Status fra styreleder 28.05

Hei igjen kjære klubbkollegaer !

Det er en liten stund siden sist jeg gav lyd fra meg så nå har jeg satt meg ned foran tastaturet

Mange av klubbens medlemmer er allerede godt igang med sine aktiviteter på vannet. Alle utvalg er også så vidt jeg kan se godt igang med sine favoritter.

Klubben kom seg trygt igjennom årets vårflom. Som styreleder var det betryggende å se hvordan erfarne og ansvarsfulle medlemmer fulgte opp og var klare til innsats. Flommen nådde toppen den 18. mai og da var det ca 10 cm igjen før vannet hadde begynt å sige inn i naustet.

Vårdugnaden ble gjennomført søndag 13. mai. Flott innsats fra ca 20 medlemmer gjorde sitt til at klubbens anlegg på Vingnesodden tidlig stod klart for sesongen. Noe opprydding etter flommen gjenstår men vi får vente til flomvannet slipper oss til. På vegne av oss alle i klubben takker jeg for velvillighet og flott innsats fra alle som deltok.

Styret mottok for et par dager siden forsikringsselskapets avgjørelse på skaden på pipa og taket på naustet. Vi får dekket hele skaden som ble taksert til kr 72 000,-. Mere om denne saken på medlemsmøtet den 31. mai

Styret har jevnlig gjennomført sine månedlige styremøter. Sakene har vært relativt rutinemessige og av administrativ art. Samordnet rapportering ble gjennomført for klubben innen fristens utløp. Et godt møte med utvalgslederne er også gjennomført. Hovedkonklusjonen er at vi er godt samkjørte. Neste styremøte gjennomføres 15. august.

Som tidligere annonsert blir det nytt medlemsmøte med derpåfølgende «season kick off» torsdag 31. mai. Vi starter kl 1900 med medlemsmøte og etter ca 1 times møte er grillen forhåpentligvis varm. Styret håper å se så mange som mulig av dere og få en hyggelig prat denne kvelden.

Agendapunktene på medlemsmøtet blir

– Innledning
– Info om digital rologg
– Info om skadesaken på pipe og tak i vinter
– Info om aktivitet den 11. august
– Info fra utvalgene
– Info om fremdrift på klubbhåndboka
– Eventulet

Værgudene er med oss ser det ut til og jeg håper på en fin sosial kveld i vannkanten

Legger ved noen bilder fra dugnaden ..

Vel møtt på torsdag kveld !

Mvh
Arve Senderud
Styreleder