Referater

Under finner du

  • Protokoller fra styremøter
  • Referater fra utvalgene
  • Årsmeldinger fra utvalgene
  • Protokoller fra årsmøtene tilbake til 2010

Styremøter:

04.11.2021 (protokoll etter påfølgende styremøte)
04.11.2021 med utvalgsledere (status fra styret, pres om anlegget)
05.10.2021
09.09.2021
07.06.2021
06.05.2021
15.04.2021
09.03.2021
04.02.2021
14.01.2021
26.11.2020
29.10.2020 med utvalgsledere
01.10.2020
10.09.2020
11.06.2020
25.05.2020
02.04.2020
20.02.2020
30.01.2020
09.01.2020
05.12.2019   Lovnorm-1 Lovnorm-2
31.10.2019
24.10.2019 med utvalgsledere
10.10.2019
23.05.2019
25.04.2019 med utvalgsledere
04.04.2019
21.02.2019
31.01.2019
10.01.2019

Referater fra utvalgene:
11.02.2021 (Elv)
11.02.2020 (Elv)
14.01.2019 (Kurs)
09.01.2019 (Elv)
26.03.2019 (Elv)
11.02.2020 (Elv)

Årsmeldinger:
Årsmelding 2020
Årsmelding 2019 (Kurs, Flattvann/hav, Elv, Roing, Utstyr)
Årsmelding 2018 (Kurs, Flattvann/hav, Elv, Roing, Utstyr)
Årsmelding 2017 (Elvepadling, Flattvann/hav, Roing, Utstyrsutvalg)
Årsmelding 2016 (Elvepadling, Flattvann/hav, Roing, Utstyrsutvalg)
Årsmelding 2015 (Elvepadling, Flattvann/hav, Roing, Utstyrsutvalg)
Årsmelding 2014 (Elvepadling, Flattvann/hav, Roing, Utstyrsutvalg)
Årsmelding 2013 (Elvepadling, Flattvann/hav, Roing, Utstyrsutvalg)
Årsmelding 2012 (Elvepadling, Flattvann/hav, Roing, Utstyrsutvalg)
Årsmelding 2011 (Elvepadling, Flattvann/hav, Roing, Utstyrsutvalg)
Årsmelding 2010 (Elvepadling, Flattvann/hav, Roing, Utstyrsutvalg)

Årsmøter:
Protokoll fra årsmøte 2021
Protokoll fra årsmøte 2020
Protokoll fra årsmøte 2019
Protokoll fra årsmøte 2018
Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 2017
Protokoll fra årsmøte 2017
Referat fra årsmøte 2016
Referat fra årsmøte 2015
Referat fra ekstraordinært årsmøte 2015
Referat fra årsmøte 2014
Referat fra årsmøte 2013
Referat fra årsmøte 2012
Referat fra årsmøte 2011
Referat fra årsmøte 2010